کریسمس پیانو

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

۱۳۸۸ کریسمس

تنظیمی از ملودی های فولکلور و پاپ جهان برای تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم


طول آلبوم موسیقی: 47:51
کتاب نت: 42 صفحه


Catalog: CP01
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۷-۰
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۶۵۱۰۷۴۹
ISBN-10: ۱۴۵۶۵۱۰۷۴۶


2009-12-02 09:44:03

2009-12-02 09:06:54

2009-12-02 09:08:41

2009-12-02 09:10:50

2009-12-02 09:12:17

2009-12-02 09:13:56

2009-12-02 09:15:36

2009-12-02 09:17:30

2009-12-02 09:19:03

2009-12-02 09:20:20

2009-12-02 09:21:46

2009-12-02 09:23:17

2009-12-02 09:25:02