خاطرات طلائی۱

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۸۷

تنظیمی از ملودی های فولکلور و پاپ جهان برای تکنوازی پیانو همراه با نت
اثری از فریبرز لاچینی
پیانو: فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 69:57
کتاب نت: 58 صفحه


Catalog: GM01
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۴-۸


2009-11-30 09:09:59

2008-11-28 23:04:12

2008-11-28 23:02:32

2008-11-28 23:00:43

2008-11-28 22:59:14

2008-11-28 22:57:35

2008-11-28 22:54:54

2008-11-28 22:52:59

2008-11-28 22:50:51

2008-11-28 22:49:06

2008-11-28 22:47:23

2008-11-28 22:45:44

2008-11-28 22:43:19

2008-11-28 22:42:02

2008-11-28 22:39:44

2008-11-28 23:10:56