بوی دیروز ۶

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۸۸

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 64:01
کتاب نت: 66 صفحه


Catalog: SY06
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۲-۵
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۳۷۵۷۰۳۱
ISBN-10: ۱۴۵۳۷۵۷۰۳۱


2011-07-08 13:33:13

2011-07-08 13:29:45

2010-03-28 15:42:27

2010-03-28 15:44:42

2010-03-28 15:46:33

2010-03-28 15:48:06

2010-03-28 16:20:11

2010-03-28 16:21:27

2010-03-28 16:32:56

2010-03-28 16:37:03

2010-03-28 16:44:26

2010-03-28 17:42:43

2010-03-28 17:43:52

2010-03-28 18:40:24

2010-03-28 18:45:13

2010-03-29 03:23:45