خاطرات طلائی ۲

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۸۹

تنظیمی از ملودی های فولکلور و پاپ جهان برای تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 63:53
کتاب نت: 48 صفحه


Catalog: GM02
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۵-۵


2010-05-31 05:59:14

2010-05-31 04:57:16

2010-05-31 05:09:25

2010-05-31 05:11:11

2010-05-31 05:12:37

2010-05-31 05:14:31

2010-05-31 05:15:59

2010-05-31 05:17:32

2010-05-31 05:19:18

2010-05-31 05:21:05

2010-05-31 04:58:59

2010-05-31 05:00:33

2010-05-31 05:02:20

2010-05-31 05:03:50

2010-05-31 05:06:02

2010-05-31 05:07:40