پائیز طلائی ۲

اثری از فریبرز لاچینی

پائیز ۱۳۷۰

قطعاتی برای پیانو
اثری از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 57:45
کتاب نت: 67 صفحه


Catalog: GA02
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۱-۹
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۳۴۸۲۹۳۸۲
ISBN-10: ۱۴۳۴۸۲۹۳۸۳


2011-04-01 05:34:58

2011-01-22 21:39:05

2011-01-22 21:39:18

2011-01-22 21:39:35

2011-01-22 21:39:55

2011-01-22 21:40:11

2011-01-22 21:40:26

2011-01-22 21:40:38

2011-01-22 21:40:53

2011-01-22 21:41:15

2011-01-22 21:41:29

2011-01-22 21:41:51

2011-01-22 21:42:04

2011-01-22 21:42:14

2011-01-22 21:42:25

2011-01-22 21:42:37


طرح جلدهای قدیمی


2007 - کانادا
2001 - آمریکا
 1995 - ایران