بوی دیروز ۱

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

بهار ۱۳۸۷

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:41
کتاب نت: 68 صفحه


Catalog: SY01
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۷-۱
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۶۴۸۱
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۶۴۸۰


2009-11-08 17:52:08

2009-11-08 16:55:01

2009-11-08 16:56:51

2009-11-09 01:42:19

2009-11-08 17:00:49

2009-11-08 17:02:43

2009-11-08 17:04:50

2009-11-08 17:06:46

2009-11-08 17:08:06

2009-11-08 17:08:59

2009-11-08 17:10:32

2009-11-08 17:12:23

2009-11-08 17:14:47

2009-11-08 17:16:31

2009-11-08 17:18:48

2009-11-08 17:20:16