خاطرات طلائی ۳

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۹۰

تنظیمی از ملودی های فولکلور و پاپ جهان برای تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 69:49
کتاب نت: 56 صفحه


Catalog: GM03
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۶-۲


2012-02-13 15:06:08

2011-09-30 13:41:21

2011-09-30 13:41:34

2011-09-30 13:41:46

2011-12-19 00:07:44

2011-12-19 00:07:55

2011-11-25 04:13:45

2011-12-19 00:06:56

2011-12-02 07:36:55

2011-12-02 07:39:15

2011-12-02 07:36:25

2011-12-18 21:02:21

2011-12-18 23:47:35

2011-12-19 00:36:47

2012-02-01 14:32:57

2012-02-12 07:53:32