بوی دیروز ۷

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

۱۳۸۹ بهار

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 70:09
کتاب نت: 66 صفحه


Catalog: SY07
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۳-۲
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۶۵۱۰۱۸۳
ISBN-10: ۱۴۵۶۵۱۰۱۸۵


2010-09-19 20:59:04

2010-09-19 19:40:17

2010-09-19 19:42:31

2010-09-19 19:44:21

2010-09-19 19:46:33

2010-09-19 19:48:13

2010-09-19 19:50:02

2010-09-19 19:51:10

2010-09-19 19:52:52

2010-09-19 19:54:19

2010-09-19 19:56:09

2010-09-19 19:57:53

2010-09-19 19:59:57

2010-09-19 20:02:11

2010-09-19 20:04:33

2010-09-19 20:06:24