بوی دیروز ۱۲

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 71:24
کتاب نت: 70 صفحه


Catalog: SY12
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۲-۴
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۷۰۱۸۷۳۶۱
ISBN-10: ۱۴۷۰۱۸۷۳۶۱


2011-11-29 07:15:19

2011-07-19 13:26:02

2011-10-23 19:40:25

2011-03-20 18:25:49

2011-10-30 14:31:31

2011-10-30 14:31:17

2011-10-30 14:31:01

2011-11-12 19:30:10

2011-11-13 02:16:09

2011-11-22 11:57:16

2011-11-22 11:57:01

2011-11-25 05:13:48

2011-11-26 21:56:38

2011-11-27 04:36:03

2011-11-29 06:24:35

2011-11-29 06:55:37