بوی دیروز ۱۴

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

زمستان ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 70:32
کتاب نت: 70 صفحه


Catalog: SY14
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۴-۸


2012-05-05 20:20:21

2012-02-16 13:52:54

2012-02-16 13:53:11

2012-02-17 06:11:32

2012-02-17 06:12:02

2012-02-19 18:38:54

2012-02-19 18:38:35

2012-03-15 18:27:19

2012-03-16 21:16:17

2012-03-18 03:19:26

2012-04-15 23:14:41

2012-05-05 20:17:30

2012-04-16 02:54:18

2012-04-16 03:20:00

2012-05-05 20:17:44

2012-04-16 13:36:54