خاطرات طلائی ۴

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

زمستان ۱۳۹۰

تنظیمی از ملودی های فولکلور و پاپ جهان برای تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 71:16
کتاب نت: 55 صفحه


UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۷-۹


2012-07-06 13:48:34

2012-02-28 06:17:32

2012-02-28 06:17:41

2012-02-28 06:30:27

2012-02-28 06:43:58

2012-05-24 02:09:26

2012-05-24 02:09:06

2012-05-24 02:09:16

2012-06-02 19:20:32

2012-06-08 05:08:35

2012-06-10 18:23:10

2012-05-10 13:18:48

2012-05-10 13:25:31

2012-05-10 12:07:07

2012-06-20 06:14:33

2012-06-20 14:10:14