بوی دیروز ۵

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

بهار ۱۳۸۸

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 69:51
کتاب نت: 62 صفحه


Catalog: SY05
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۱-۸
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۷۴۹۵
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۷۴۹۵


2009-12-05 09:40:41

2009-12-05 08:38:22

2009-12-05 08:40:17

2009-12-05 08:42:23

2009-12-05 08:44:17

2009-12-05 08:46:20

2009-12-05 08:48:02

2009-12-05 08:49:24

2009-12-05 08:51:17

2009-12-05 08:52:50

2009-12-05 08:54:58

2009-12-05 08:56:52

2009-12-05 08:58:20

2009-12-05 09:00:02

2009-12-05 09:03:07

2009-12-05 09:04:45