پائیز طلائی ۱

اثری از فریبرز لاچینی

پائیز ۱۳۶۸

قطعاتی برای پیانو
اثری از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 60:00
کتاب نت: 57 صفحه


Catalog: GA01
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۰-۲
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۳۴۸۲۹۳۷۵
ISBN-10: ۱۴۳۴۸۲۹۳۷۵


2011-02-03 13:02:49

2011-01-22 21:17:56

2011-01-22 21:18:17

2011-01-22 21:18:36

2011-01-22 21:18:51

2011-01-22 21:19:02

2011-01-22 21:19:15

2011-01-22 21:19:29

2011-01-22 21:19:45

2011-01-22 21:19:59

2011-01-22 21:20:12

2011-01-22 21:20:26

2011-01-22 21:20:40

2011-01-22 21:20:53

2011-01-22 21:21:04

2011-01-22 21:21:19


طرح جلدهای قدیمی

جلد اولین کاست پائیز طلائی ۱ - پائیز ۱۳۶۸

کاست پائیز طلائی 1


CD پائیز طلائی ۱
'.