بوی دیروز ۱۱

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

بهار ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 71:53
کتاب نت: 72 صفحه


Catalog: SY11
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۸-۷
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۷۰۱۶۹۰۴۶
ISBN-10: ۱۴۷۰۱۶۹۰۴


2011-07-10 18:00:33

2011-03-20 15:28:47

2011-03-20 15:29:00

2011-03-20 15:29:16

2011-03-20 15:29:26

2011-03-20 15:29:54

2011-03-20 15:29:40

2011-03-20 18:26:13

2011-07-10 17:32:36

2011-03-20 18:26:51

2011-03-20 18:24:54

2011-03-20 18:25:04

2011-03-20 18:25:21

2011-03-20 18:25:34

2011-07-10 17:47:28

2011-03-20 18:26:01