بوی دیروز ۸

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

۱۳۸۹ تابستان

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:29
کتاب نت: 62 صفحه


Catalog: SY08
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۴-۹
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۶۵۱۰۴۳۵
ISBN-10: ۱۴۵۶۵۱۰۴۳۶


2010-11-07 06:15:41

2010-11-02 05:08:25

2010-11-02 06:31:14

2010-11-04 07:02:37

2010-11-03 06:45:37

2010-11-04 05:23:12

2010-11-04 05:25:15

2010-11-04 06:58:01

2010-11-05 06:26:05

2010-11-05 06:47:13

2010-11-05 12:50:41

2010-11-05 13:12:14

2010-11-05 13:41:00

2010-11-07 03:09:57

2010-11-07 03:32:48

2010-11-07 03:35:13