بوی دیروز ۱۳

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 68:23
کتاب نت: 64 صفحه


Catalog: SY13
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۳-۱
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۷۰۱۸۸۹۵۵
ISBN-10: ۱۴۷۰۱۸۸۹۵۳


2012-02-12 23:40:12

2011-12-24 19:44:45

2012-02-12 23:22:03

2011-12-24 02:38:36

2011-12-27 23:25:06

2012-01-08 04:50:15

2012-02-12 23:21:48

2012-01-08 04:48:35

2012-01-13 14:37:36

2012-01-19 14:33:48

2012-02-12 05:28:02

2012-01-23 15:11:05

2012-02-09 14:53:53

2012-02-09 14:53:31

2012-02-10 15:11:27

2012-02-12 05:27:41