بوی دیروز ۳

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۸۷

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:41
کتاب نت: 68 صفحه


Catalog: SY03
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۹-۵
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۶۹۸۶
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۶۹۸۷


2009-11-19 06:25:09

2009-11-19 05:31:50

2009-11-19 05:44:19

2009-11-19 05:46:14

2009-11-19 05:47:55

2009-11-19 05:48:57

2009-11-19 05:51:51

2009-11-19 05:53:39

2009-11-19 05:54:56

2009-11-19 05:56:55

2009-11-19 05:34:19

2009-11-19 05:36:15

2009-11-19 05:37:45

2009-11-19 05:39:51

2009-11-19 05:41:29

2009-11-19 05:42:47