بوی دیروز ۴

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

زمستان ۱۳۸۷

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 68:08
کتاب نت: 64 صفحه


Catalog: SY04
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۰-۱
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۷۴۷۱
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۷۴۷۹


2009-12-05 06:05:57

2009-12-05 05:03:47

2009-12-05 05:17:12

2009-12-05 05:19:15

2009-12-05 05:20:39

2009-12-05 05:22:47

2009-12-05 05:24:20

2009-12-05 05:26:28

2009-12-05 05:27:58

2009-12-05 05:30:12

2009-12-05 05:05:43

2009-12-05 05:08:01

2009-12-05 05:09:31

2009-12-05 05:13:04

2009-12-05 05:11:44

2009-12-05 05:15:19