بوی دیروز ۱۵

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

زمستان ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 68:09
کتاب نت: 69 صفحه


Catalog: SY15
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۵-۵


2012-07-01 04:21:30

2012-05-06 19:11:40

2012-05-05 21:34:48

2012-05-05 21:34:34

2012-05-05 21:34:56

2012-05-07 03:55:17

2012-05-06 23:26:34

2012-05-05 23:26:47

2012-05-11 05:24:10

2012-05-27 17:12:02

2012-05-27 17:11:34

2012-06-01 13:40:54

2012-06-17 01:16:58

2012-06-17 02:10:18

2012-06-17 03:57:51

2012-06-17 17:10:28