بوی دیروز ۲

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

تابستان ۱۳۸۷

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:42
کتاب نت: 66 صفحه


Catalog: SY02
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۸-۸
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۶۸۰۱
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۶۸۰۴


2009-11-16 14:48:28

2009-11-16 13:56:09

2009-11-16 14:08:22

2009-11-16 14:09:23

2009-11-16 14:11:25

2009-11-16 14:12:45

2009-11-16 14:15:28

2009-11-16 14:17:11

2009-11-16 14:19:00

2009-11-16 14:20:42

2009-11-16 13:58:08

2009-11-16 13:59:43

2009-11-16 14:01:36

2009-11-16 14:03:13

2009-11-16 14:04:23

2009-11-16 14:06:32