بوی دیروز ۱۰

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

۱۳۸۹ زمستان

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 64:01
کتاب نت: 70 صفحه


Catalog: SY10
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۶-۳
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۶۵۱۰۶۷۱
ISBN-10: ۱۴۵۶۵۱۰۶۷۳


2010-12-21 07:44:02

2010-11-17 14:36:59

2010-11-18 06:32:26

2010-11-19 14:31:43

2010-11-21 17:07:08

2010-11-25 08:13:10

2010-11-18 07:18:11

2010-11-25 13:08:54

2010-11-25 13:38:50

2010-12-02 07:20:23

2010-12-02 07:22:15

2010-12-06 14:15:07

2010-02-21 07:08:57

2008-11-28 22:45:44

2010-12-14 08:00:16

2010-12-15 06:42:57