پیانو آدجیو

اثری از فریبرز لاچینی

۱۳۸۸ پائیز

هنردوست گرامی لطفا دقت کنید که پیانو آدجیو مجموعه ای از دو آلبوم مرثیه من ولی با تراک های کوتاه تر از آلبومهای اصلی میباشد.

قطعاتی برای پیانو
اثری از فریبرز لاچینی
پیانو: فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 60.00
کتاب نت: 56 صفحه


Catalog: PA01
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۵-۷
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۹۹۹۵۸۱۲
ISBN-10: ۱۴۴۹۹۹۵۸۱۰


2009-10-12 19:20:25

2009-10-12 14:26:56

2009-10-12 14:28:16

2009-10-12 14:30:00

2009-10-12 14:31:32

2009-10-12 14:32:46

2009-10-12 14:33:54

2009-10-12 14:35:46

2009-10-12 14:37:24

2009-10-12 14:38:47

2009-10-12 14:40:40

2009-10-12 14:42:31

2009-10-12 14:44:21

2009-10-12 14:45:48

2009-10-12 14:47:13

2009-10-12 14:48:39

2009-10-12 14:49:56