آلبومهای موسیقی لاچینی میدیا


تکنوازی پیانو / کلاسیک معاصر - مرثيه مجموعه

آثار فریبرز لاچینی

مجموعه مرثیه - تکنوازی پیانو / کلاسیک معاصر

اثری از فریبرز لاچینی

تکنوازی پیانو / عصر جدید / کلاسیک معاصر - پاییز طلایی مجموعه

آثار فریبرز لاچینی

مجموعه پائیز طلائی - تکنوازی پیانو / کلاسیک معاصر

اثری از فریبرز لاچینی

تکنوازی پیانو / شنوایی آرام / پاپ صنعتی - خاطرات طلایی مجموعه

تکنوازی پیانو برگردانده از پاپ/عامیانه ملودی جهان

مجموعه خاطرات طلائی - تکنوازی پیانو / پاپ

تنظیم ملودیهای فولکلور و پاپ دنیا برای پیانو

تکنوازی پیانو / شنوایی آرام / پاپ صنعتی - بوی دیروز مجموعه

تکنوازی پیانو برگردانده از ملودی های ایرانی

مجموعه بوی دیروز - تکنوازی پیانو / پاپ

تنظیم ملودیهای فولکور و پاپ ایرانی برای پیانو


موسیقی متن / موسیقی فیلم

آثار فریبرز لاچینی


موسیقی بی کلام / ترومپت

فریبرز لاچینی با منوچهر بیگلری


دکلمه شعر فارسی

موسیقی پس زمینه : فریبرز لاچینی


موسیقی محلی و فولکلور ایرانی

موسیقی : فریبرز لاچینی


موسیقی پاپ ایرانی

موسیقی : فریبرز لاچینی


داستان / موسیقی برای کودکان / فارسی

موسیقی : فریبرز لاچینی