داریوش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


اجازه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 01:03:52

2015-01-31 17:47:41

2014-01-30 18:25:10

2010-09-19 19:40:17

ای عشق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-04 00:01:11

2011-03-20 15:29:40

2015-11-20 16:22:59

2018-02-25 06:36:53

2019-02-25 05:19:27

بغض

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 22:37:32

2014-05-20 23:43:36

بغض

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-27 21:13:07

2017-06-19 00:06:21

بن بست

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:45

2014-04-10 23:21:57

2010-04-04 05:11:46

2014-04-21 18:47:28

2011-03-20 15:29:16

به خیالم

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:31:46

2015-07-15 20:38:18

2011-10-04 06:35:42

2014-03-26 22:58:26

2014-03-03 04:58:30

2015-07-16 14:06:38

بوی گندم

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-28 01:03:43

2011-03-26 20:14:13

بی همگان

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:44

2017-01-17 16:10:34

2017-01-17 16:29:24

پریا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:28

2014-04-01 21:17:52

2014-04-29 19:52:11

2011-03-19 23:02:49

تنگ غروبه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:01

جشن دلتنگی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:36:25

2015-07-25 20:42:46

2015-07-25 21:57:01

چشم من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:51

2014-06-02 23:34:12

2011-03-23 22:32:01

2009-11-08 17:06:46

2015-08-28 18:01:43

چکاوک

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:29:49

2015-03-02 03:56:50

حسود

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:37

2014-02-04 10:16:43

2009-11-16 14:20:42

2013-01-08 15:10:22

2014-05-27 22:49:12

خونه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-27 23:04:50

دستهای تو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:38

2010-11-04 03:10:26

2010-11-04 03:10:30

2009-11-19 05:37:45

2013-07-13 20:47:55

دل دیوونه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:39

2016-12-30 00:40:49

2015-11-08 02:52:25

2012-01-08 04:50:15

2018-01-21 18:43:43

دیوار

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:48

2012-02-12 05:28:02

دیوار

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-15 03:40:04

2014-05-07 20:22:48

2014-05-12 16:48:36

2015-11-08 01:53:10

2015-11-08 01:59:53

رهگذار عمر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:31

روز اول

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-17 01:28:38

2012-07-06 04:00:12

2014-04-10 23:41:52

2011-03-18 22:57:04

2011-07-10 17:47:28

سرود آفرینش

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:26

سقوط

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-26 22:27:49

سقوط

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:56

2014-02-17 23:51:48

2015-04-09 03:38:16

2015-04-09 03:38:16

شام مهتاب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:48

2015-05-10 05:46:22

2015-06-07 21:28:10

شب شکن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:12

2019-10-21 05:09:12

شقایق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-06-10 07:32:09

2014-04-19 18:34:55

2013-11-22 18:27:47

شیرین شیرینم

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:52

2011-03-17 13:13:34

طلاق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:00

2015-09-20 20:07:05

2011-02-17 14:21:45

عروسک قصه من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-03-04 15:33:05

2015-01-21 14:28:11

2015-01-18 03:13:46

2011-04-14 13:22:02

2009-11-19 05:42:47

2019-12-30 04:25:07

2014-07-28 21:17:00

2014-07-20 00:22:27

2014-11-11 03:37:38

2014-11-02 23:45:26

گذشته های دور

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:31

گل بارون زده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:19:34

گل بیتا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-12 00:52:46

2015-11-19 14:09:21

لب دریا

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:33:10

2012-02-04 00:48:29

2016-12-01 06:08:26

2014-03-11 14:17:42

2014-03-19 18:16:53

2014-04-16 23:37:10

2014-04-17 17:59:30

2019-07-28 22:12:43

2018-01-14 03:39:30

2009-12-05 05:11:44

2011-02-22 14:27:44

2016-08-29 05:49:51

نیستی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:22

2011-02-06 16:03:05

هم غصه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 00:50:41

وطن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-19 15:39:38

وعده

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-28 22:34:25

2014-02-10 04:12:58

2012-12-08 20:57:59

2011-10-04 06:39:16

2014-04-14 19:30:54


متن آهنگهای داریوش

ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم
ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم
...
ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم
ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم
...
ای سر سبز وطن، آذرآبادگان من
از تو جدا یکنفس، مبادا ایران من
...
آی ای آزادی اگر روزی به سرزمین ما رسیدی
در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سفید و عبای سیاه
...
روحم آزرده مرا وسوس بیهوده مکن
دگر این لحظه تن پاک من آلوده مکن
...
شبامون آخ که چه تاریک و چه سرده
دلامون جای غمه لونه درده
...
یکی با خنده آمد از پس راه
یکی با گریه ای مغموم گم شد
...
آنا گوزوم قان آغلیور
سینه می هیجران داغلیور
...
آهای جوون ، آهای جوون
[دکلمه]
...
آهای مردم دنیا
آهای مردم دنیا
...
عاقبت ظلم تورو یه روز تلافی میکنم
اشکامو پاک میکنم با دل تبانی میکنم
...
شعله زد عشق و من از نو
نو شدم
...
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
...
رو می کنم به آینه
رو به خودم داد می زنم
...
کوهو ميذارم رو دوشم
رخت هر جنگو می پوشم
...
هرچه را ساختم عاقبت شکست
شکست شکست
...
ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم
تو کعبه ای ، هر جا روم قصد مقامت میکنم
...
ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم
تو کعبه ای ، هر جا روم قصد مقامت میکنم
...
قصه حال من تو از سرم جدا نمیشه
ای که از ما میگریزی ، اما با منی همیشه
...
افسانه عشق و جنون ٫ رفته ز خاطر تاکنون
آن تک سوار قصه ها ٫ با اسب خود شد واژگون
...
امان از راه بی عابر
امان از شهر بی شاعر
...
در بندها بس بندیان انسان به انسان دیده ام
از حکمبر تا حکمران حیوان به حیوان دیده ام
...
عشق به شکل پرواز پرندست
عشق خواب یک آهوی روندست
...
ای غم من مونس من شبها درازه
سوزم از این غم چه کنم که چاره سازه
...
ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین
...
ایران نگاه کن این جنگل است
که ناباورانه می روید
...
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
...
هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه
ای ترس تنهایی من ، اینجا چراغی روشنه
...
این جا کسی است پنهان دامان من گرفته
این جا کسی است پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته
...
با شما آیندگانم ای جهانسازان خشنود
ای برابرهای فردا قرن ما قرنی چنین بود
...
یاور از ره رسیده با من از ایران بگو
از فلات غوطه ور در خون بسیاران بگو
...
باران میبارد امشب
دلم غم دارد امشب
...
وقت از نی کر شدن وقت عریان‌تر شدن
گم شدن پیدا شدن بی در و پیکر شدن
...
به پا خیزید الا ای سوگواران
الا ای وارثان سربداران
...
بچه ها این نقشه جغرافیاست
بچه این قسمت اسمش آسیاست
...
بچه ها این نقشه جغرافیاست
بچه این قسمت اسمش آسیاست
...
برادر جان نمیدونی چه دلتنگم
برادر جان نمیدونی چه غمگینم
...
گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید
گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع می زنید با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید
...
وطن پرنده ی پر در خون
وطن شکفته گل در خون
...
تلنگر می زند بر شیشه‌ها سرپنجه باران
نسیم سرد می خندد به غوغای خیابانها
...
حالا که کار تو شده
پر از نیرنگ و ریا
...
میون این همه کوچه که به هم پیوسته
کوچه ی قدیمی ما ، کوچه ی بن بسته
...
به بچه های تو و من
وقتی یه روز بزرگ شدن
...
چه آغازی
چه انجامی
...
بی همگان به سر شود . بی تو به سر نمیشود
داغ تو دارد این دلم . جای دگر نمیشود
...
به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیزترینم
آسمونها زیر پامه
...
بکدام مذهبست این، بکدام ملتست این
که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی؟
...
حالا که کار تو شده
پر از نیرنگ و ریا
...
حالا که کار تو شده
پر از نیرنگ و ریا
...
ببین تمام من شدی
اوج صدای من شدی
...
ببین تمام من شدی
اوج صدای من شدی
...
بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک
...
بر آن فانوس کش دستی نیافروخت
برآن دوکی که بر رف بی صدا ماند
...
ای بهار من ای نگار من بیا بیا بنشین به برم
که بی تو از خود بی خبرم تو راحت جانی
...
اهل طاعونی ی این قبیله ی مشرقی ام
تویی این مسافر شیشه یی شهر فرنگ
...
بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو
یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو
...
بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو
یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو
...
بی همگان به سر شود ، بی تو به سر نمی شود
داغ تو دارد این دلم ، جای دگر نمی شود
...
آزادگی را من ندیدم این زمان
غیر از کلامی
...
به وسعتت جهانم و شکنجه زار می کنم
ببین من از هجوم تو کجا فرار می کنم
...
پرسه در خاک غریبپرسه بی انتهاست
همگریز غربتم زاد گاه من کجاست
...
ای پرنده مهاجر، ای پر از شهوت رفتن
فاصله قد یه دنیاست، بین دنیای تو با من
...
یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود
...
خونه خالی خونه سرده خونه سرد و سوت و کوره
با امیدت آینه دق واسه من سنگ صبوره
...
با چشای بیفروغ
میون راستو دروغ
...
این چه شوریست كه در دور قمر می بینم
همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم
...
نبسته پیمان گسسته ای تودل غمگینم شکسنه ای تو
ز بی وفایی چه ها بدیدم ز عشق رویت چه ها کشیدم
...
آی آدم ها هر کجا دست نیازه بشری هست دراز
این صدا در همه آفاق طنین انداز است
...
شب از مهتاب سر میره
تمام ماه تو آبه
...
تاریخ مرگ و ماتم است
تقوم کهنه روی میز
...
به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیزترینم
آسمونها زیر پامه اگه با تو رو زمینم
...
عاقبت ظلم تو رو یه روز تلافی میکنم
اشکامو پاک میکنم با دل تبانی میکنم
...
نه زمین خاک قدیمی نه هوا همون هواست
تاچشام کار میکنه هرچی که مونده نا بجاست
...
تمام نا تمام من با تو تمام می شود
شاعر بی نام و نشان صاحب نام می شود
...
من و تو در گذر تند باد حادثه ها
هزار مرتبه اوج و حضیض دیده ایم
...
تنگ غروبه، خورشید اسیره
می ترسم امشب خوابم نگیره
...
بگیر از من تنهایم رو ، بگیر از من تنهایم رو ، ای که تنها تری از من
واسه جشن تنهایمون ، هدیه ی ناقابل توست ، لاله ی پرپری از من
...
سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد
...
شب آغاز هجرت تو
شب در خود شکستنم بود
...
جنگل
پشت سر ، پشت سر
...
در این حریم شبانه ی ستم گرفته
در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته
...
وای که چقد این دل عاشق بلاس
میون دل با من همیشه دعواس
...
به بچه های تو و من وقتی یه روز بزرگ شدن
فرداست که می خوان بدونن کجا بدنیا اومدن
...
بازم دلم تو رو می خواد ، تو بی وفا رو
آخه به یادم میاری گذشته ها رو
...
چشم من بيا منو ياری بکن
گونه هام خشکيده شد کاری بکن
...
دوتا چشم سیاه داری
دوتا موی رها داری
...
کجای این جنگل شب
پنهون می شی خورشیدکم
...
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
...
چی بگم وقتی که آفتاب نمیتابه وقتی بارون نمیباره
وقتی مرغ زخمی شب روی دیوارای خونمون میناله
...
وای که چقد این دل عاشق بلاس
میون دل با من همیشه دعواس
...
گفتم تو چرا دور تر از خواب و سرابی
گفتی که منم با تو ولیکن تو نقابی اما تو نقابی
...
حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم
...
گفتی از عشقم حذر كن چه بد كردم نكردم یادمو از سر به
در کن چه بد کردم نكردم
...
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
...
حریق دریا رو ببین
ماهی های سوخته رو آب
...
تو سینه این دل من میخواد آتیش بگیره
مونده سر دوراهی چه راهی پیش بگیره
...
ای خدا من به کسی کاری ندارم
ولی زخم از همه خوردن شده کارم
...
خاک خسته
نعره کن ای سرزمینجان سپردن
...
نعره کن ای سرزمین جان سپردن نعره کن
نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون نعره کن
...
یاران . یاران منشینید خموش ایران در سایه دار است
زیر ساتور تبه کاران است منشینید خموش
...
خانه سرخ است

...
محبس خویشتن منم از این حصار خسته‌ام
من همه تن انالحقم کجاست دار خسته‌ام
...
اون که به من تو زندگی غصه میده تو هستی
اون که برای موندنت جون میکنه من هستم
...
ببار ای ابر باران بار باران را
بیار ای شرشر باران بهاران را
...
خواب خوشی وقت سحر دیدم و یادم نرود
روی تو باشوق نظر دیدم و یادم نرود
...
خورشید خانم آفتاب کن
شبو اسیر خواب کن
...
آخرین سنگر سکوته
حق ما گرفتنی نیست
...
آخرین سنگر سکوته
حق ما گرفتنی نیست
...
خونه این خونه ی ویرون واسه من هزار تا خاطره داره
خونه این خونه ی خالی چه روزایی رو بیادم میاره
...
دو زلفونت بود تار ربابم
چه می خواهی از این حال خرابم
...
دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد
...
بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید . همه روح پذیرید
...
بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید . همه روح پذیرید
...
ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم
هر جا که پا میزارم تورو اونجا میبینم
...
بی تو دنیا بر سرم آوار شد
بی تو دنیا بر سرم آوار شد
...
ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا.
خبر از سرزنش خار جفا نیست ترا
...
امروز چه دلتنگم
امروز چه دلتنگم
...
وای که چقد این دل عاشق بلاس
میون دل با من همیشه دعواس
...
میدونم یه روزی دل من می میره
خورشید عشقمو اون بالا ها سایه میگیره
...
دل من دیگه خطا نکن
با غریبه ها وفا نکن
...
دنیای این روزای من، هم قد تن پوشم شده
اینقدر دورم از تو که، دنیا فراموشم شده
...
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
...
دو مسافر بر در
دو رها تر در باد
...
دوباره باز خواهم گشت
در گل‌خانه‌ها را بازخواهم کرد
...
دوباره می سازمت وطن
اگر چه با خشت جان خویش
...
دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند؟
پنهان خورید باده که تکفیر می کنند
...
از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم
نه طاقت خاموشی نه میل سخن داریم
...
یه دیواره یه دیواره که یه عمر آزگاره
او ن ورش همیشه بن بست این ورش هیچی نداره
...
یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره
توکه دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون
...
از تو تا ویرونی من
از تو تا مرز شکستن
...
اینک زیر نورافکن اوج شعرمن آخرین پرده قصه ، قصۀ مردی که غرورش را رها نکرده
هر چه ، هرچه که بود مثل فانوس گرم و روشن بود مثل هیچکس نبود شبیه من بود،
...
در تب و تاب رفتنم
به فکر راهی شدنم
...
ای ابر مردمشرقیای کوه
ای نگهبان قدسی خورشید
...
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور
...
برای من که در بندم
چه اندوه اوری ای تن
...
کفتر کشته پروندن نداره
رو خاک و خون آب کشوندن نداره
...
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
این حرف و معما نه تو خوانی و نه من
...
گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
یادمو ازسر بدر کن چه بد کردم نکردم
...
پس پشت پنجره عادت مرگه
باغ پاییزی ی ما مسلخ برگه
...
زندگی ای روزگار ای چرخ گردون
توی سینه قلبمو این قدر نلرزون
...
تو روزنهء نوری درخانهء ظلمت پوش
دیباچهء آوازی برمتن شب خاموش
...
آفت زده به باغمون خوشه به خوشه
آفت زده به باغمون خوشه به خوشه
...
زندگی یه بازیه کی از عمرش راضیه
ابر گریونه دلم چشمه خونِ دلم
...
وقتی که دل تنگه فایدش چیه آزادی
زندگی زندونه وقتی نباشه شادی
...
وقتی که دل تنگه فایدش چیه آزادی
زندگی زندونه وقتی نباشه شادی
...
رختخواب مرا مستانه بنداز
توپیچ پیچ ره میخانه بنداز
...
زهی عشق ، زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا
...
سفرم به عمق چشمات هجرت غریب و عاشقانه داشت
سفر غریبی داشتم توی اون چشم سیاهت
...
توی این ساعت شوم ، توی این فصل کبود
وسط تعزیه ی هیشکی نیست ، هیشکی نبود
...
سال سقوط سال فرار
سال گریز و انتظار
...
خجالت میکشم از دل اگر دل از تو بردارم
حرامم باشد آسایش اگر قلبیبیازارم
...
تو خراب من آلوده مشو
غم این پیکر فرسوده مخور
...
تو آسمون زندگیم ستاره بوده بی شمار
اما شبای بی کسی یکی نمونده موندگار
...
سراب رد پای تو، کجای جاده پیدا شد؟
کجا دستاتو گم کردم، که پایان من اینجا شد؟
...
از عذاب جاده خسته
نرسیده و رسیده
...
به دنبال كدامین قصه و افسانه می‌گردی
در این بیغوله رد پایی از یاران نمی‌یابی
...
پلاس کهنهء اندیشه را دور باید انداخت
زمان بر مغز و پوست کهنگی میتازد امروز
...
سقف ما هر دو یه سقف دیوارامون یه دیوار
آسمون یه آسمون بهارامون یه بهار
...
وقتی که گل در نمیاد
سواری اینور نمیاد
...
سلام سلام سلام ای خاک خوب مهربانی
درفش درفش درفش سر فراز کاویانی
...
آیینه من شکسته چرا
به چهره غبارم نشسته چرا
...
غربت یه دیواره، بین تو ودستام
یک فاجعه است وقتی‌، تنها تو رو می‌خوام
...
توی این دنیای بی حاصل بودن
با همه شکستگی های دل من
...
سوار خواهد آمد
سرای رفت و رو کن
...
سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می ترسانی
...
تو اون شام مهتاب کنارم نشستی
عجب شاخه گل وار به پایم شکستی
...
تو اون شام مهتاب کنارم نشستی
عجب شاخه گل وار به پایم شکستی
...
بگو کی بود تو رو به گریه انداخت
کی بود که از بغضت ترانه می ساخت
...
سکوتت را ندانستم
نگاهم را نفهمیدی
...
عروسک قصه ی من
گهواره ی خوابت کجاست ؟
...
باز هم آفتاب غروب کرد و شب اومد
به جون خسته‌ام باز هم تب اومد
...
دل رویا گرفته ، چه کابوسی ، مگه نه
نه خورجینی ، نه اسبی ، نه فانوسی ، مگه نه
...
چه آغازی چه انجامی چه باید بود و باید شد
در این گرداب وحشت زا در این گرداب وحشت زا
...
ببین ، ببین ، این گریه ی یه مرده
مردی که گریه هاش ظهور درده
...
وقتی تو شب گم میشدم ستاره شب شکن نبود
میون این شب زده ها کسی به فکر من نبود
...
از پس پرده نگاه کن ، مثله شطرنجه زمونه
هرکسی مثله یه مهره توی این بازی می مونه
...
از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه
هر کسی مثل یه مهره توی این بازی می مونه
...
دلم مثل دلت خونه شقایق
چشام دریای بارونه شقایق
...
به تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست
بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست
...
شمالی گفتی و شعر یادم اومد
مثل شیرین که بود فرهادم اومد
...
خسته و در به در شهر غمم
شبم از هر جی شبه سیاه تره
...
پدر آن شب اگر خوش خلوتی پیدا نمی کردی
تو ای مادر اگر آن شوخ چشمی ها نمی کردی
...
شیرین من تلخی نکن با عاشق
تموم میشن گم میشن این دقایق
...
لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا
...
ببار ای ابر باران بار ، باران را
بیار ای شرشر باران ، بهاران را
...
آنها که به سر در طلب کعبه دویدند
چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند
...
صدایم کن
ای صدای تو شیشهء شب را سنگ ویرانی
...
طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است
غزل پریده رنگ است دل ترانه تنگ است
...
بشنو همسفر من
از این قصه تلخ راه دشوار
...
ای بزرگ موندنی ای طلایه‌دار روز
سایه گستر رو تن از گذشته تا هنوز
...
شب آفتابی
عروسک قصه ی من
...
در شبی غمگین‌تر از من قصه رفتن سرودی
تاکه چشمم را گشودم از کنارم رفته بودی
...
تو غربتی که سرده تمام روز و شبهاش
غریبه از من و ما . عشق من عاشقم باش
...
عصر ما عصر بلا عصر لمس انتها
عصر فقدان حقیقت عصر انکار خدا
...
با چشای بی فروغ
میون راست و دروغ
...
غریبه آی غریبه آی غریبه
عجب چشمای تو عاشق فریبه
...
من غلام قمرم, غیر قمر هیچ مگوی
پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگوی
...
من غلام قمرم, غیر قمر هیچ مگوی
پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگوی
...
بخواب ای مهربان ای یار
بخواب ای کشتهء بیدار
...
ضیافت های عاشق را خوشا بخشش . خوشا ایثار
خوشا پیدا شدن در عشق . برای گم شدن دریا
...
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟
...
برخیز و چاره کن فصلی دوباره کن
برخیز و چاره کن فصلی دوباره کن
...
گر دریایی
ماهی دریای توام
...
گر دریایی
ماهی دریای توام
...
به خاطر آور كه آن شب به برم
گفتی كه بی تو ز دنیا بگذرم
...
مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
...
پریرویان قرار دل چو بستیزند بستانند
به فتراک جفا دلها چو بربندند، بر بندند
...
در به در همیشگی
کولی صد ساله منم
...
قهرمانان وطن افتخار ملتن
گل می کارن گل می زنن
...
قهرمانان وطن افتخار ملتن
گل می کارن گل می زنن
...
این روزا گوزن و سر نمی برن
می شکنن شاخشو میفرستن تو باغ
...
منم که جنگلی بی زمین بود
به جرم کشف گل در اوین بودم
...
ای مقصد آزادگی پر باز کن پر باز کن
کارون صدایت می زند پرواز کن پرواز کن
...
که من ناله ای میشنوم کز قفسی می آید
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
...
رهگذار عمر سیری در دیاری روشن و تاریک
رهگذار عمر راهی بر فضایی دور یا نزدیک
...
کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم
که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم
...
حکم جریمه نماز نیمه
گالش نمدار چتر کجاوه
...
نه دود از کومه ای برخاست در ده
نه چوپانی به صحرا دم به نی داد
...
یادمه بچه بودیم تو گذشته های دور
اون زمون که قلب ما پر بود از شادی و شور
...
یاری اندر کس نمیبینم یاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد؟، دوستداران را چه شد؟؟
...
جوون مرد و بلند بالا توی کوه و توی صحرا
چنون نی می‌زنه غمناک می‌خونه
...
کلاف سرنوشت من سردرگم همیشه
طلسم کور این گره یه لحظه وا نمیشه
...
حریق دریا رو ببین
ماهی های سوخته رو آب
...
به تو میگم که نشو دیوونه ای دل
به تو میگم که نگیر بهونه ای دل
...
گل بارون زده ی من
گل یاس نازنینم
...
لالا لالا گل خوشرنگ بیتا
لالایی کن رو بال شعر بابا
...
برای گفتن من ، شعر هم به گل مانده
نمانده عمری و صدها سخن به دل مانده
...
لالا لالا گل زیره ، بابات دست هاش به زنجیره
می گه هرگز نگو دیره که هر روز ، روز تقدیره
...
لالا می گم برات خوابت نمیاد
بزرگت می کنم یادت نمیاد
...
عصر ما عصر فریب
عصر اسمای غریبه
...
ماییم که گه نهان و گه پیداییم
گه مومن و گه یهود و گه ترساییم
...
با یک دل غمگین به جهان شادی نیست
تا یک ده ویران بود، آبادی نیست
...
صدای تو بیداری بیشه
آواز سبز برگه
...
امروز که محتاج توام جای تو خالیست
فردا که می آیی به سراغم نفسی نیست
...
شب اشیان شب زده
چکاوک شکسته پر
...
آهای مردم دنیا
آهای مردم دنیا
...
برای من که در بندم چه اندوه آوری ای تن
فراز وحشت داری
...
الهی به مستان...الهی به مستان جام شهود
به عقل آفرینان...به عقل آفرینان بزم وجود
...
به صلیب صدا مصلوبم ای دوست
تو گمان مبری مغلوبم ای دوست
...
طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده/
یه آه... خداحافظ... یه فاجعه ی ساده/
...
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
(داریوش به همراه فرامرز اصلانی و رامش)
...
من از تو راه برگشتی ندارم
تو از من نبض دنیامو گرفتی
...
شبا وقتی من و دل تنهای تنها میمونیم
واسه هم قصه ای از روز جدایی میخونیم
...
شبا وقتی من و دل تنهای تنها می مونیم
واسه هم قصه ای از روز جدایی میخونیم
...
مثل اسم خودم اینو می دونم
می دونم که یک نفر یه روز میاد
...
دارم ز جان ای مه‌لقا مهر تو پنهان در بغل
دارم ز جان ای مه‌لقا مهر تو پنهان در بغل
...
غم اومده خونه ی من
انگشت بر در می زنه
...
من آن موجم که آرامش ندارم
به آسانی سر سازش ندارم
...
می زده شب چو ز میکده باز ایم
بر سر کوی تو من به نیاز ایم
...
ما ظاهراً رفیقان بس نارفیق بودیم
هر پشت اعتمادی زخمی به خنجر کردیم
...
ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین
...
دهان دختر زیبا تهی ز دندان است
دهان دختر زیبا تهی ز دندان است
...
یاران . یاران
منشینید خموش ایران در سایه دار است
...
نبسته پیمان گسسته ای تو
دل غمگینم شکسنه ای تو
...
نترسون باغو از گل ، نترسون سنگو از برف
نترسون ماهو از ابر ، نترسون کوهو از حرف
...
نجات من بدست توست
از این محبس نجاتم ده
...
ای ندیم روز و شبم ای همدم دیرین من
ای نشان عشق و وفا ای مایه ی تسكین من
...
ای ندیم روز و شبم ای همدم دیرین من
ای نشان عشق و وفا ای مایه ی تسکین من
...
ای صبا،
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
...
نمی دانی که من در هر ستاره که مه را تا سحر یار و ندیم است
و یا در چهره سرخ شقایق که خود بازیچة دست نسیم است
...
خدایا این وطن مأوای مایه
دل و دلدار و دل آروم مایه
...
شرمت باد ای دستی که بد بودی بدتر کردی
هم‌بغض معصومت را نشکفته پرپر کردی
...
اگه حتی بین ما - فاصله یک نفس - نفس من و بگیر
برای یکی شدن - اگه مرگ من بسه - نفس من و بگیر
...
تن تو ظهر تابستونو به یادم میاره
رنگ چشمای تو بارونو به یادم میاره
...
نون و پنیر و هق هق سفره ی سرد عاشق
نون و پنیر و فندق رخت عزا تو صندوق
...
هر گوشه ی این حهان تو را میجویم
در اوج سکوتم تو را میگویم
...
خدایم آه ای خدایم
آه ای خدایم
...
خدایم آه ای خدایم
آه ای خدایم
...
چنان دل کندم از دنیا
که شکلم شکل تنهایی ست
...
چنان دل کندم از دنیا
که شکلم شکل تنهایی ست
...
اگرچه جای دل دریای خون در سینه دارم
ولی در عشق تو دریایی از دل کم می آرم
...
با تو ای همدرد ، ای عشق
با تو درمان یافت این دل
...
اگه هم صدام بودی
هیشکی حریفم نمیشد
...
بیا لب واکنیم هم غصه ی من
بیا بیدار کنیم خوابیده ها رو
...
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم
یک نفر میاد که من تشنه ی بوییدنشم
...
هان ای تل خاکی سخن از خاک مگو
جز قصه آن آیینه پاک مگو
...
ای خدا من به کسی کاری ندارمولی زخم از همه خوردن شده کارم
از غریب و کسی که وصله جونه پشت پا خوردن و مردن شده کارم
...
وطن پرنده پر در خون
وطن شكفته گل در خون
...
عصر ما عصر فریبه
عصر اسمهای غریبه
...
عصر ما عصر فریبه
عصر اسمهای غریبه
...
وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم
جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم
...
ای همه شعر و حكایت ای بزرگ ای بی نهایت
ای همه دار و ندارم اعتبارم ای ولایت
...
وه چه بیرنگ و بی نشان که منم
کی ببینم مرا ، چنان که منم؟
...
لالایی لالایی لالایی عزیز نازنین من لالایی
بخواب این آخرین خواب تو شیرین
...
ای بداد من رسیده
تو روزای خود شکستن
...