اردلان سرفراز - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-02-19 00:15:38

2014-02-04 11:16:43

2009-11-09 01:42:19

2010-11-14 18:22:46

2017-04-24 01:04:56

2011-02-09 13:05:15

ای عشق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-04 00:01:11

2011-03-20 15:29:40

2015-11-20 16:22:59

2015-11-09 17:56:21

باغ بارون زده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:36

2015-01-18 00:50:30

2015-01-18 01:22:55

2015-03-13 22:47:54

2019-01-06 20:01:15

برای دیدن تو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-18 15:24:21

برج

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-28 22:13:49

برج

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:47

2010-09-19 19:48:13

2011-02-18 05:06:50

بهانه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2010-11-30 03:49:55

2010-10-17 01:17:20

2010-10-17 01:17:34

2011-10-04 06:35:46

2015-01-28 14:28:14

2019-07-28 22:23:41

2011-10-04 06:38:17

2010-11-21 17:07:08

2011-10-04 06:38:18

جستجو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-10 19:30:59

2014-11-09 21:38:36

جواب

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-10-26 23:45:26

چشم من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:51

2014-06-02 23:34:12

2011-03-23 22:32:01

2009-11-08 17:06:46

2015-08-28 18:01:43

2011-02-18 05:39:19

2011-03-24 13:11:03

2019-02-17 01:29:01

2011-02-25 03:36:16

2019-02-17 00:47:22

2013-12-05 20:37:13

دستهای تو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:38

2010-11-04 03:10:26

2010-11-04 03:10:30

2009-11-19 05:37:45

2013-07-13 20:47:55

2014-07-29 17:15:58

دلبر

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-08-31 21:25:28

2011-03-27 14:35:43

2011-10-04 06:36:52

2015-02-22 06:04:40

2011-02-09 05:00:47

2014-04-25 21:58:43

دو پنجره

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:53

2009-11-19 05:46:14

2015-11-10 17:42:28

روز اول

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-17 01:28:38

2014-09-08 23:08:04

ساقی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-09-08 23:36:45

2011-03-18 22:57:04

2021-12-19 09:44:16

2011-10-04 06:38:45

2016-06-05 23:54:09

2011-02-28 15:43:51

2010-10-13 23:53:50

2010-10-13 23:53:40

2013-07-13 20:47:55

سوغات

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-25 01:41:07

2011-07-08 13:29:45

شانه هایت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:48

2015-05-10 05:46:22

2015-06-07 21:28:10

2011-02-25 03:36:45

2019-10-21 05:09:12

شقایق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-06-10 07:32:09

صدای بارون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:42

2011-02-16 15:11:00

طلاق

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:00

2015-09-20 20:07:05

2011-02-17 14:21:45

عروسک

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-24 18:41:34

2010-09-19 19:50:02

2012-06-17 02:10:18

عسل

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:31

2011-02-18 04:02:17

عسل

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-06-10 20:43:38

عسل

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-02-03 21:39:54

عشق من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:57

2015-09-20 22:11:48

قسمت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:20

کوه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-21 18:32:46

2011-02-11 02:21:59

2012-07-01 19:10:29

2009-12-05 08:48:02

2011-02-10 14:10:16

کویر

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-17 16:15:02

کویر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 23:38:59

کویر دل

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-04-15 15:20:35

گریز

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-25 21:42:38

گریز

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-06 00:28:03

2014-03-24 05:03:17

2011-03-18 13:56:48

2018-01-23 06:23:22

2010-10-17 06:20:42

2010-10-17 06:21:08

2014-04-19 18:30:15

2010-03-28 15:42:27

2011-12-03 23:04:48

2012-07-10 14:49:17

محتاج

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-02 03:43:18

2010-11-09 03:00:35

2011-02-12 18:22:45

2010-05-14 05:44:21

مرداب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:36:51

2010-11-04 03:13:10

2010-11-04 03:13:14

2009-11-16 13:59:43

2012-01-28 00:52:24

2011-02-25 03:37:41

2015-09-20 21:39:41

2009-11-16 14:08:22

2016-08-29 05:49:51

2014-02-14 18:40:14

2013-08-30 14:38:13


متن آهنگهای اردلان سرفراز

آبی آبی مهتابی
آبی تر از هر آبی
...
یکی با خنده آمد از پس راه
یکی با گریه ای مغموم گم شد
...
آهای مردم دنیا
آهای مردم دنیا
...
دل من آئینه ست
روشن و صاف
...
رو می کنم به آینه
رو به خودم داد می زنم
...
می‌بینم صورتمو تو آینه،
با لبی خسته می‌پرسم از خودم:
...
اتل متل توتوله هنوز گل گلوله
هر کی گذشته از عشق تو امتحان قبوله
...
اتل متل توتوله هنوز گل گلوله
هر کی گذشته از عشق تو امتحان قبوله
...
انتظار تو فقط مال منه
سهم من از تو . افسوس . تو رو نداشتنه
...
تو ای بال و پر من
رفیق سفر من
...
اون که هر چی ابر دنیاس
خونه داره تو چشاش
...
عشق به شکل پرواز پرندست
عشق خواب یک آهوی روندست
...
در زیر باران گلوله های داغ
پاشیده بر این خاک بذر هزاران باغ
...
باران تویی عطر تو در شبم خوش است
درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است
...
من از صدای گریه تو
به غربت بارون رسیدم
...
از تو که حرف می زنم به یاد تو هرچی می گم ترانه می شه
باغ بی برگی ما گل می کنه ، دریایی از جوانه می شه
...
توی بهت چشم من
درد ناباوریه
...
بچه ها این نقشه جغرافیاست
بچه این قسمت اسمش آسیاست
...
بچه ها این نقشه جغرافیاست
بچه این قسمت اسمش آسیاست
...
بخون بخون
صدای تو بال پریدن منه
...
هنوزم یار تنهایم، به دیدار تو می آیم، باز می آیم
اگر که فرصتی باشد، مجال صحبتی باشد، حرف خواهم زد
...
زیر این گنبد نیلی ، زیر این چرخ کبود
توی یک صحرای دور، یه برج پیر و کهنه بود
...
بگو ای یار بگو ای وفادار بگو
از سر بلند عشق بر سر دار بگو
...
تو که دستت به نوشتن آشناست
دلت از جنس دل خسته ی ماست
...
به بچه های تو و من
وقتی یه روز بزرگ شدن
...
ای قبله من خاک در خانه تو
بی منت می مستم ز پیمانه تو
...
بوی موهات زیر بارون
بوی گندم زار نمناک
...
بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پر پرنده، رو ابرا
بیا بنویسیم روی برگ، روی آب، توی دفتر موج، رو دریا
...
مثل من کسی تو عشق فنا نمیشه
واسه من عشق و خدا دوتا نمیشه
...
آدم خیلی حقیره بازیچه تقدیره
پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره
...
تاریخ مرگ و ماتم است
تقوم کهنه روی میز
...
سهم من بوسه گل نیست
سهم من زخم یه خاره
...
نه زمین خاک قدیمی نه هوا همون هواست
تاچشام کار میکنه هرچی که مونده نا بجاست
...
تورا نگاه می‌کنم که خفته‌ای کنار من
پس از تمام اضطراب ، عذاب و انتظار من
...
چو گلها سراپا نشاط و شوری
تولّدت مبارک، تولّدت مبارک
...
من برای زنده بودن
جستجوی تازه می خواهم
...
در جواب نامه ی تو
نارفیق از تو نوشتم
...
چشم من بيا منو ياری بکن
گونه هام خشکيده شد کاری بکن
...
من می خوام مثل تو باشم ، چه باید کرد
می خوام از خودم رها شم ، چه باید کرد
...
گفتم تو چرا دور تر از خواب و سرابی
گفتی که منم با تو ولیکن تو نقابی اما تو نقابی
...
وقتی من می گم نمی خوام تو بمونی
دل من میگه بمون با بی زبونی
...
ای زمین خشک و تشنه ای که در تو ریشه دارم
ای همه دارو ندارم از غم تو سوگوارم
...
ای خالق هر قصه من این منو این تو
بر ساز دلم زخمه بزن این منو این تو
...
خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل
قدمهات روی چشمام بیا به اینور پل
...
محبس خویشتن منم از این حصار خسته‌ام
من همه تن انالحقم کجاست دار خسته‌ام
...
من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
که اعتبار عشق به جاست دنیا به کام آدماست
...
یك دریچه برای رفتن
یك دریچه برای دیدن
...
به دادم برس ای اشک دلم خیلی گرفته
نگو از دوری کی نپرس از چی گرفته
...
ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم
هر جا که پا میزارم تورو اونجا میبینم
...
من خراب دل خویشم نه خراب کس دیگر
این منم این که گشودست به من تیغه خنجر
...
تو ای بال و پر من
رفیق سفر من
...
تو نیستی و صدای تو
هوای خوب این خونه هست
...
پشت دروازه چشمات همیشه حرف منه
غم تو خوب داره آتیش توی جونم میزنه
...
توی یک دیوار سنگی
دو تا پنجره اسیرن
...
گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
یادمو ازسر بدر کن چه بد کردم نکردم
...
سادگی مرا ببخش که خویش را تو خوانده ام
برای برگشتن تو به انتظار مانده ام
...
سلام من به تو یار قدیمی
منم همون هوادار قدیمی
...
سال سقوط سال فرار
سال گریز و انتظار
...
وقتی یادت همه جا خاطره سازی میکنه
چشم من به یاد تو ستاره بازی میکنه
...
تو آسمون زندگیم ستاره بوده بی شمار
اما شبای بی کسی یکی نمونده موندگار
...
تو ای تنهای معصومم
چه درد آور سفر کردی
...
توی این دنیای بی حاصل بودن
با همه شکستگی های دل من
...
من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
که اعتبار عشق به جاست دنیا به کام آدماست
...
وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد
انگار نه از یه شهر دور . که از همه دنیا میاد
...
هزاران بار ما را سوخت
حریق حادثه تا مرز خاکستر
...
سر به روی شانه های مهربانت میگذارم
عقده ی دل می گشاید، گریه ی بی اختیارم
...
سکوتت را ندانستم
نگاهم را نفهمیدی
...
ما به هم محتاجیم
مثل دیوونه به خواب
...
از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه
هر کسی مثل یه مهره توی این بازی می مونه
...
دلم مثل دلت خونه شقایق
چشام دریای بارونه شقایق
...
رنگ چشمات مرکبه ، مرکب مشق های من
رنگ همون مشق های سرد که مونده رو دستای من
...
پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد
یه صدای آشنا از تو کوچه ها میاد
...
بغض پائیزی ابرم بغض یک غروب غمناک
شاهدشکستن من قطره بارون رو خاک
...
طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است
غزل پریده رنگ است دل ترانه تنگ است
...
بشنو همسفر من
از این قصه تلخ راه دشوار
...
اسم تو، گل
شکل تو، گل
...
می شد از بودن تو عالمی ترانه ساخت
کهنه ها رو تازه کرد از تو یک بهانه ساخت
...
میام از شهر عشق و کوله بار من غزل
پر از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل
...
عشق من، منو صدا کن، منو از خودم رها کن
تو اجاق مرده دل، آتشی تازه به پا کن
...
انگار با من از همه کس آشناتری
از هر صدای خوب برایم صداتری
...
هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم
یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم
...
در به در همیشگی
کولی صد ساله منم
...
اگر یک شب تو را در خواب بینم ، به دریا نقشی از مهتاب بینم
دوباره بینمت خندون بیایی ، دوباره سینه رو بی تاب بینم
...
شب من پنجره ای بی فردا
روز من قصه تنهایی ها
...
تو اون کوه بلندی که سرتا پا غروره
کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره
...
من کویرم ای خدا با حسرت یک قطره آب
یه عمره که دریا رو میبینم تو سراب
...
رفتی و بی تو دلم پر درده
پاییز قلبم ساکت و سرده
...
گرفتارم گرفتارم
به دست من گرفتارم
...
به تو از تو می نویسم
به تو ای همیشه در یاد
...
به تو از تو می نویسم
به تو ای همیشه در یاد
...
گل پونه گل پونه
دلم از زندگی خونه
...
گل من گوهر من کاش اینجا بودی
جان من جان من جوهر من کاش اینجا بودی
...
برای گفتن من ، شعر هم به گل مانده
نمانده عمری و صدها سخن به دل مانده
...
لالا لالا گل زیره ، بابات دست هاش به زنجیره
می گه هرگز نگو دیره که هر روز ، روز تقدیره
...
عشق لالایی بارون تو شباست
نم نم بارون پشت شیشه هاست
...
ما به هم نمی رسیم
مثل خورشیدیم و ماه
...
همزبون خوب من یه ماهی قشنگ بود
ولی امروز میدونم دلش همیشه تنگ بود
...
امروز که محتاج توام جای تو خالیست
فردا که می آیی به سراغم نفسی نیست
...
سکوت از هر طرف جاری هوای خانه تاریک است
میان زندگی با مرگ پل ویرون و باریک است
...
زخمی تر از همیشه از درد دل سپردن
سرخورده بودم از عشق در انتظار مردن
...
میون یه دشت لخت
زير خورشید کوير
...
مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه
غم با من زاده شده منو رها نمیکنه
...
به صلیب صدا مصلوبم ای دوست
تو گمان مبری مغلوبم ای دوست
...
آه ای صدای خسته
مطرب دل شکسته
...
ای چراغ هر بهانه
از تو روشن از تو روشن
...
به دنبال توام منزل به منزل
پریشان میروم ساحل به ساحل
...
منو ببخش عزیزم که از تو می گریزم
می سوزم و خاموشم تو خودم اشک می ریزم
...
من تو را می بینم استخوانی بر پوست
به گدایی رفتی بر در دشمن و دوست
...
ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین
از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین
...
نجات من بدست توست
از این محبس نجاتم ده
...
ای غم مقدس عشق ، درد عاشقانه ی من
ای دلیل زنده بودن ، بهترین بهانه ی من
...
هر گوشه ی این حهان تو را میجویم
در اوج سکوتم تو را میگویم
...
اگرچه جای دل دریای خون در سینه دارم
ولی در عشق تو دریایی از دل کم می آرم
...
از من نپرس خونه م کجاس
تو اون همه ویرونه
...
عشق لالایی بارون تو شباست
نم نمه بارون پشت شیشه هاست
...
همشهری همشهری
انگار که با ما قهری
...
همه ما وارثیم وارث عذاب عشق
سهم اون کس بیشتره که میشه خراب عشق
...
با یاد عزیزانم
این بام پریشانم
...
با یاد عزیزانم
این بام پریشانم
...
از اونور شبای خیس از اونور پنجره ها
از همه ذرات زمین از همه پنجره ها
...