Iraj Janati Ataee - Lyrics, Sheet Music, Chords


2015-01-31 17:47:41

2014-01-30 18:25:10

2010-09-19 19:40:17

Aghaghi

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-24 18:33:01

2010-11-09 05:39:02

Aghaghi

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-02-02 18:26:05

2011-02-18 03:30:34

2012-06-03 04:43:23

2012-07-10 00:04:54

2012-04-15 15:20:57

2012-03-04 15:33:05

Banoo

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-12-02 03:53:55

2009-11-08 17:12:23

Bavar Kon

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-02-14 19:19:58

Bavar Kon

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-05-04 22:00:08

Be Khater Avar

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-10 23:21:57

2010-04-04 05:11:46

2014-03-28 22:02:58

2010-03-28 16:44:26

2019-02-16 23:28:00

2017-06-19 00:06:21

Bon Bast

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:35:45

Chakavak

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-12-14 03:29:49

2012-07-06 00:34:16

2013-11-21 21:13:49

2014-01-30 18:31:41

2014-04-02 04:34:30

Chizi Begoo

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-04 23:29:03

2009-11-19 05:53:39

2019-07-28 23:45:51

Derakht

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:36:45

2014-03-13 03:39:00

Derakht

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-03-17 21:15:16

Derakht

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-11-08 01:36:41

2017-07-05 00:52:06

2015-11-08 03:16:24

2012-05-07 03:55:17

2014-02-14 18:40:14

Ejazeh

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2012-01-19 01:03:52

Ey Khoda

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2012-03-02 14:58:40

2012-02-16 13:53:11

Ey Khoda

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-11-20 14:03:57

Faryade Zire Ab

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2015-01-21 14:28:11

2015-01-18 03:13:46

2012-04-15 23:14:41

Geryeh Nakon

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-06-11 21:42:14

2013-01-15 14:51:11

Ghessegoo

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-06-26 21:16:41

2011-04-14 13:22:02

2009-11-19 05:42:47

2011-12-14 03:19:34

2011-03-19 01:35:42

2009-11-08 17:18:48

2010-04-04 05:06:06

2011-12-02 03:11:02

Golo Tagarg

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-01 23:23:08

2011-10-04 06:37:30

2010-11-07 19:40:44

2012-01-19 00:50:41

Ham Khooneh

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2010-10-16 16:49:30

2010-10-16 16:49:46

2013-12-09 02:48:52

Hamsafar

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:37:34

2009-11-16 14:04:23

Hasrate Parvaz

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-02 02:11:20

2013-11-01 17:04:57

2012-01-19 15:36:25

Kalagha

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-14 19:34:11

2019-12-28 01:59:11

2011-10-04 06:37:44

2011-02-11 01:51:12

2009-11-08 17:08:06

2014-04-17 17:39:06

2011-02-23 14:15:08

2017-05-21 00:10:41

2014-05-27 22:49:12

Khooneh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-27 23:04:50

Khorjin

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-11-26 21:19:36

2011-02-06 07:22:09

Komakam Kon

Buy Song $0.99


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2010-10-19 04:42:50

2010-10-19 04:42:36

2011-10-04 06:37:53

2011-12-03 22:15:35

2011-12-21 15:12:00

Makhlough

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-13 20:54:12

2012-03-15 18:27:19

2011-02-11 12:20:35

2012-02-04 00:48:29

2016-12-01 06:08:26

2015-03-01 21:42:21

2015-08-14 16:54:00

2015-08-21 13:14:54

2011-10-04 06:38:04

Montazer

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2012-02-04 00:59:09

2019-07-21 23:08:09

Pol

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:38:30

Pol

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-13 02:27:02

2009-11-19 05:34:19

2009-12-05 05:13:04

Pooste Shir

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-13 02:27:02

2011-11-29 04:05:08

Razeghi

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2011-10-04 06:37:02

2012-02-09 14:53:53

Sedam Kardi

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-06-02 22:59:28

2011-02-27 04:48:25

2011-12-03 23:44:55

2010-12-15 06:42:57

2011-02-28 12:43:41

2011-10-04 06:39:12

Shabe Bi Atefeh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-05-20 18:31:20

2010-11-09 08:44:48

2016-07-21 05:17:15

2018-02-11 06:53:41

Siah Poosha

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-19 19:42:18

2012-01-08 04:48:35

2011-10-04 06:38:57

2013-06-24 03:04:41

Tandis

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-29 19:24:22

2010-11-08 04:32:19

2009-12-05 05:26:28

Tapesh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-06-03 16:25:46

2009-12-05 05:09:31

Vaghtesheh

Buy Song $0.49


Level - Intermediate
With Fingering
Buy Sheet Music $3.99


2014-04-10 23:39:39

2014-05-27 21:17:53

2013-06-27 03:45:27

Vatan

Chords and Lyrics
Buy Sheet Music $0.99


2012-01-19 15:39:38

2010-11-05 13:41:00

2012-12-08 20:57:59

2011-10-04 06:39:16

2014-04-14 19:30:54


Lyrics of Songs related to Iraj Janati Ataee

کاش لحظه های رفتن
نمی بارید اشک چشمام
...
ای ماه ببین که شب چه زیباست
یار آمده، یار آمده اینجاست
...
کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی
همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی
...
تو خاموشی خونه خاموشه
شب آشفته گل فراموشه
...
با چشای بی فروغ
میون راست و دروغ
...
اگه برم اگه برم
رنگ گریه با صدامه
...
شب آفتابی
عروسک قصه ی من
...
وقتی صبح از خونه میری
هوای زندگی از خونه میره
...
شعله زد عشق و من از نو
نو شدم
...
باور کن جز عشق تو در سینه ندارم من
جز چشمان مست تو آیینه ندارم من
...
با شما آیندگانم ای جهانسازان خشنود
ای برابرهای فردا قرن ما قرنی چنین بود
...
شبه روییدن هجرت
شبه از ریشه پژمردن
...
برادر جان نمیدونی چه دلتنگم
برادر جان نمیدونی چه غمگینم
...
سایه یه حادثه که یه عمره با منه
توی شهر آهنی داره خردم میکنه
...
باور كن ، صدامو باور كن
صدایی كه تلخ و خسته ست
...
بگو نه! به خط کشیدن رو پر پرواز رویا
بگو نه! به سنگ پروندن به قناری به شقایق
...
وطن پرنده ی پر در خون
وطن شکفته گل در خون
...
اگر حرفی، سرودی روی لب ها نیست
و زنگ نعره ای در گوش شب ها نیست
...
افسرده از این عشق رسوا میروم
دلخسته از این بار غمها میروم
...
در بر آن بید مجنون
آن شب غمگین پائیز
...
آسمان ای پیر افسرده
بهر چه با من نمی سازی
...
میون این همه کوچه که به هم پیوسته
کوچه ی قدیمی ما ، کوچه ی بن بسته
...
کجای این جنگل شب
پنهون می شی خورشیدکم
...
دلبرکم چیزی بگو
به من که از گریه پرم
...
کمکم کن کمکم کن نذار اینجا بمونم تا بپوسم
کمکم کن کمکم کن نذار اینجا لب مرگو ببوسم
...
امروز چه دلتنگم
امروز چه دلتنگم
...
دل نگو بچه بگو بلای جونم شده
یه شب اروم نداره
...
توی تنهایی یک دشت بزرگ
که مثل غربت شب بی انتهاست
...
جاده و پرسه‌ی وحشت
من و تب‌لرز شبونه
...
زندگی با آدماش برای من یه قصه بود
توی این قصه کسی با کسی آشنا نبود
...
مثه شعرای کتاب مدرسه همه ی حرفاتا از بر می دنم
قصه ها ای که می خوای بگی به من روزی صد بار تو کتابا می خونم
...
کوهو ميذارم رو دوشم
رخت هر جنگو می پوشم
...
تو غربتی که سرده تمام روز و شبهاش
غریبه از من و ما . عشق من عاشقم باش
...
ای خدا آه ای خدا ، از توی آسمونا
گوش بده به درد من ، که میخوام حرف بزنم
...
ضیافت های عاشق را خوشا بخشش . خوشا ایثار
خوشا پیدا شدن در عشق . برای گم شدن دریا
...
فضای این شب تهی ، چه بی طپش ، چه بی صداست
برای من که راهیم ، که تشنه ی رهاییم
...
آسون نشو ای همسفر
ویرون نشو ای در به در
...
قصه گوی پیر شهرم
بگذر آرام از کنارم
...
به خاطر آور كه آن شب به برم
گفتی كه بی تو ز دنیا بگذرم
...
در غروب آشنایی خسته از درد جدایی
آن شب غم پرور درد هر ستاره گریه میکرد
...
گل بارون زده ی من
گل یاس نازنینم
...
آخر ای محبوب زیبا
بعد از آن دیر آشنایی
...
قصه منو غم تو
قصه گل و تگرگه
...
بیا لب واکنیم هم غصه ی من
بیا بیدار کنیم خوابیده ها رو
...
هم خونه من ای خدا
از من دیگه خسته شده
...
همسفر! ای همسفر!
وقت سخت رفتنه
...
تو از كدوم قصه ای كه خواستنت عادته
نبودنت فاجعه بودنت امنیته
...
جنگل
پشت سر ، پشت سر
...
در این حریم شبانه ی ستم گرفته
در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته
...
شب آغاز هجرت تو
شب در خود شکستنم بود
...
تنها تر از انسان در لحظه ی مرگ
ساده تر از شبنم رو سفره برگ
...
سقف ما هر دو یه سقف دیوارامون یه دیوار
آسمون یه آسمون بهارامون یه بهار
...
خوابم یا بیدارم تو با منی با من
همراه و همسایه نزدیك تر از پیرهن
...
نعره کن ای سرزمین جان سپردن نعره کن
نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون نعره کن
...
خاک خسته
نعره کن ای سرزمینجان سپردن
...
پا به هر جایی می زاره ادم خانه به دوش
مهلت موندن نداره ادم خانه به دوش
...
به تو عادت کرده بودم ای به من نزدیک تر از من
ای حضورم از تو تازه ای نگاهم از تو روشن
...
خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است
آری از خون پهنه ی برزن و میدان سرخ است
...
کدوم شاعر کدوم عاشق کدوم مرد
تو رو دید و به یاد من نیفتاد
...
دو سه شبه که چشمام به دره
خدا کنه که خوابم نبره
...
خونه این خونه ی ویرون واسه من هزار تا خاطره داره
خونه این خونه ی خالی چه روزایی رو بیادم میاره
...
ببین ای بانوی شرقی ای مثل گریه صمیمی
همه هر چی دارم اینجاست، تو این خورجین قدیمی
...
خورشید خانم آفتاب کن
شبو اسیر خواب کن
...
دلم می خواد پر بزنه
به هر دری سر بزنه
...
تو از چرخش یک رقص
تو خلوت شبانه
...
توی گسترده ی رویا . ای سوار اسب ابلق
دنبال کدوم مسیری . توی تاریکی مطلق
...
داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی
شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی
...
گر چه جدا از تو ولی ، همیشه با تو زیستم
من و تویی نکن که من ، کسی به جز تو نیستم
...
شب اشیان شب زده
چکاوک شکسته پر
...
ای حنجر بریده با خنجر مدارا
سرود تازه سر کن از خشم مردم ما
...
برای من که در بندم چه اندوه آوری ای تن
فراز وحشت داری
...
ما همونیم
که می تونیم
...
غربت عمیق اندوه منو
چاه خشک تو بیابون نداره
...
با کوچه اواز رفتن نیست
فانوس رفاقت روشن نیست
...
صدای تو بیداری بیشه
آواز سبز برگه
...
صدای تو بیداری بیشه
آواز سبز برگه
...
دلم دریای درده
منو دیوونه کرده
...
مولای سبز پوش ای اعتبار عشق
شاعرتر از بهار ای تکسوار عشق
...
مثل اسم خودم اینو می دونم
می دونم که یک نفر یه روز میاد
...
مثل اسم خودم اینو می دونم
می دونم که یک نفر یه روز می یاد
...
تو نقشه‌ی جغرافیات دعوت به راهی شدنه
دنیات پر از ایستگاه پر از ترن های رفتنه
...
با چشای بیفروغ
میون راستو دروغ
...
ای پرنده مهاجر، ای پر از شهوت رفتن
فاصله قد یه دنیاست، بین دنیای تو با من
...
پرسه در خاک غریبپرسه بی انتهاست
همگریز غربتم زاد گاه من کجاست
...
مثل تو مثل یه کفتر
مثل من مثل یه کودک
...
خونه خالی خونه سرده خونه سرد و سوت و کوره
با امیدت آینه دق واسه من سنگ صبوره
...
برای خواب معصومانهء عشق
كمك كن بستری از گل بسازیم
...
قلب تو قلب پرنده
پوستت اما پوست شیر
...
برای من که در بندم
چه اندوه اوری ای تن
...
ای ابر مردمشرقیای کوه
ای نگهبان قدسی خورشید
...
از تو تا ویرونی من
از تو تا مرز شکستن
...
تو روزنهء نوری درخانهء ظلمت پوش
دیباچهء آوازی برمتن شب خاموش
...
توی این ساعت شوم ، توی این فصل کبود
وسط تعزیه ی هیشکی نیست ، هیشکی نبود
...
تن تو کو ، تن صمیمی تو کو
تنی که جون پناه من نبود
...
صدایم کن
ای صدای تو شیشهء شب را سنگ ویرانی
...
سقف ما هر دو یه سقف دیوارامون یه دیوار
آسمون یه آسمون بهارامون یه بهار
...
از عذاب جاده خسته
نرسیده و رسیده
...
تو از متن کدوم روءیا رسیدی،که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد
که از رنگ صدات دریا شکفت و،نگاه من پر از رنگین کمون شد
...
ستاره های سربی
فانوسک های خاموش
...
ساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایق
مثل لبخند سپیده مثل شب گریه عاشق
...
وقتی تو شب گم میشدم ستاره شب شکن نبود
میون این شب زده ها کسی به فکر من نبود
...
غصه اگه پیرم کنه غم اگه زنجیرم کنه
دست بزرگ آسمون اگه زمینگیرم کنه
...
عروسک قصه ی من
گهواره ی خوابت کجاست ؟
...
کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی
همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی
...
باید از عطر اقاقی تو رو آغاز کنم
با صدای خیس بارون تو رو آواز کنم
...
خسته و در به در شهر غمم
شبم از هر جی شبه سیاه تره
...
ببین ، ببین ، این گریه ی یه مرده
مردی که گریه هاش ظهور درده
...
با اینکه دارن سیاه پوشا
از توی شط کوچه ها
...
تحمل کن عزیز دل شکسته
تحمل کن به پای شمع خاموش
...
ای بزرگ موندنی ای طلایه‌دار روز
سایه گستر رو تن از گذشته تا هنوز
...
بانوی موسیقی و گل
شاپری رنگین کمون
...
بين اين همه غريبه
تو به آشنا می مونی
...
اسم تو قشنگترین قصه برای گفتنه
اسم تو قشنگترین قصه واسه شنفتنه
...
اشاره کن که بشکفم
حتی در این یخ بستگی در این ترانه سوزی و
...
وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه
...
وقتی تو گریه میکنی
ثانیه شعله ور میشه
...
وقتی تو نیستی گم میشه آفتاب
خاکستر میشه حریر مهتاب
...
به یاد باغ پرپر
به یاد نسترن باش
...
ای بداد من رسیده
تو روزای خود شکستن
...
منو نو کن به یه بوسه
برسونم به ستاره
...