Ghessegooye Pire Shahr


Lyrics by: Iraj Janati Ataee
Googoosh

قصه گوی پیر شهرم
بگذر آرام از کنارم
در برم منشین برایت
قصه ای دیگر ندارم

قصه هایم مرده در من
دیگر از افسانه سیرم
بر مزار قصه هایم
می نشینم تا بمیرم

روزگاری آمدی تا در کنار من بمانی
کز دل من می گریزد عشق و رویای جوانی
رفتی و لب های من شد
گور سرد قصه هایم

آمدی تا بار دیگر
جان بگیرد غصه هایم
این زمان افسرده جانی بی پناهم
ای گنه کرده برو ، من بی گناهم

Ghessegoo from album: Scent of Yesterday 18


Add MP3 $0.99


2013-01-15 14:51:11


Ghessegoo from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.49


2014-06-26 21:16:41