پری زنگنه - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-04-15 13:44:31

2011-04-15 13:45:28

2011-04-15 13:45:37

2010-10-15 04:41:21

2014-04-25 22:23:37

2010-03-19 03:36:21

2010-11-25 13:08:54

2015-02-19 00:13:14

2011-04-15 13:45:24

2011-05-14 21:36:27

2011-04-02 20:55:36

2014-04-24 19:43:08

2010-09-19 19:51:10

2015-02-17 17:51:10

2011-04-15 13:45:16

2011-04-15 13:44:11

2011-05-13 12:37:49

2011-04-15 13:44:27

2011-04-15 13:45:46

2011-04-15 13:45:01

2011-05-13 13:17:04

2011-04-15 13:45:32

2011-05-13 13:27:43

2014-06-02 23:20:37

2010-11-04 06:58:01

2010-03-19 03:31:19

2011-04-15 13:45:12

2011-04-15 13:44:03

2011-04-15 13:44:45

2011-05-13 13:26:56

2010-10-15 04:32:19

2010-01-05 06:58:08

2010-11-05 12:50:41

2015-08-28 14:57:35

2010-05-14 05:35:09

2010-10-31 22:35:00

2010-11-01 01:13:12

2009-11-19 05:48:57

2010-03-20 21:54:23

2010-11-06 21:07:10

2010-11-06 21:52:14

2011-04-02 20:16:23

2014-06-23 21:00:02

2010-03-28 15:46:33

2010-04-04 05:13:18

2015-11-08 02:07:27

2014-08-05 19:42:18

2014-06-02 23:08:52

2010-11-04 07:02:37

2011-04-01 13:47:55

2015-09-11 21:11:05

2011-03-17 04:38:27

2014-06-10 19:56:43

2010-10-15 04:52:47

2010-11-04 03:13:26

2009-12-05 08:52:50

2010-03-19 03:35:05

2010-11-14 02:50:46

2010-11-13 23:43:18

2010-11-14 00:03:08

شکار آهو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:49

2010-01-05 06:50:36

2009-11-19 05:56:55

2010-04-04 05:03:37

2010-10-10 02:16:16

2010-10-10 02:16:28

2014-08-07 18:45:13

2011-04-15 13:44:50

2011-05-13 13:07:45

2011-04-15 13:44:17

2010-09-18 23:55:26

2010-09-18 23:55:34

2009-12-05 09:04:45

2010-04-04 05:17:23

2010-01-05 06:52:29

2010-05-14 05:21:55

2010-01-27 06:41:07

2015-02-12 16:39:17

2009-12-05 08:42:23

2010-03-19 03:30:09

2011-04-15 13:45:20

2011-04-15 13:44:54

2011-04-15 13:44:57

2011-05-14 21:37:33

2011-05-13 13:11:36

2011-03-25 23:50:33

2011-04-15 13:45:06

2011-05-14 21:36:15

2010-10-15 04:49:51

2014-04-22 23:13:19

2009-12-05 08:46:20

2010-01-05 06:55:25

2010-11-13 23:13:36

2010-05-14 05:17:41

2010-11-13 23:23:48

2009-12-05 05:27:58

2014-02-05 20:44:11

2010-03-19 03:28:08

2010-11-27 20:38:18

2014-08-05 20:18:49

2011-04-15 13:43:57

2014-05-27 22:38:04

2010-09-19 19:44:21

2009-12-05 08:56:52

2011-04-15 13:44:39

2011-04-15 13:45:41

2011-03-27 18:53:50

2010-09-19 19:56:09

2010-11-02 00:24:28

2010-11-02 00:24:40

2010-03-19 03:26:55

2010-04-04 05:21:04

2011-04-15 13:44:21


متن آهنگهای پری زنگنه

آقا خرسه از راه اومد
با موهای پشمالو
...
آقا فیله از راه اومد با خرطوم درازش
نگاه کنید داره میاد با بچه های نازش
...
از لونت بیا
ای آقا موشه
...
ابرا رو ببین
هرکدوم یه جور
...
هی داد هی بی داد کس دیار نییه
هی داد هی بی داد کس دیار نییه
...
از آسمون
میاد بارون
...
آی بچه ها بشینید
می پرسم به من بگید
...
نگو از گل - نگو از یخ ... که در پاییزم
نگاهم کن ... نگاهم کن ... چه درد انگیزم
...
پروانه پروانه
با بالهای طلائی
...
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
...
جوجه ها زود باشین
با هم بریم تو لونه
...
جِنگ و جِنگه ، ساز میاد از بالای شیراز میاد
شازده دوماد غم نخور که نومزدت با ناز میاد
...
خروسه میخونه قوقولی قوقو
خوشگل کوچولو نترس از لولو
...
بخواب ای کودک شیرین
که پر خوابه چشای تو
...
تو خواب ناز که بودم
تو آسمون پریدم
...
خورشید خانم
مهربون شو
...
دوش پسین من گردنه افتو ولم که دی بلال دی بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
هر چه دارم قربونت غیر از تفنگم دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
...
دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم
بیا بریم خونه خومون خونه خوتونه یار گلم
...
دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
موهاتو به من بنما تا شوم راضی
...
درنه جان درنه جان درنه
خدا خدا مه فاطمه جان درنه
...
امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
رشید نیومد للو، دلم می سوزه لو
...
شا پری ِ نازنین ، دختر خوب و مهربان
نام تو همواره هست بر مادرت ، ورد زبان
...
میخوام برم کوه شکار آهو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
...
یه طوطی دارم
خیلی پر حرفه
...
رنگ روز پریده
ستاره دمیده
...
عزیز جون درمه شومه الو داع کن
آخ مه الو داع کن
...
عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه
...
فواره فواره
این پله رنگین کمون
...
کبوتر من
کز کرده ای کنج قفس برای پرواز
...
این کلاغ خبرچین
نشسته روی پرچین
...
گربه داره میخونه
من موشو نمیخورم
...
گل گندم شکفته ، گل گندم یار
گل گندم شکفته ، گل گندم یار
...
شب اومد دوباره
چشمک زد اون ستاره
...
لا لالالا لالا لا لالالا
لا لالالا لالا لا لالالا
...
ماه غمناک
راه نمناک
...
یک گل سایه چمن سایه چمن تازه شکفته تازه شکفته
نه دستم بش میرسه بش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته
...
یه موج بلند
از تو آب اومد
...