هایده - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-02-28 15:56:54

2011-03-02 02:22:28

2011-03-02 00:22:21

2011-03-01 14:40:41

2015-04-27 04:14:08

2010-11-20 20:03:28

2010-11-28 02:05:22

2011-03-07 02:59:05

2010-11-01 02:36:36

2010-11-01 02:58:22

2011-03-02 02:59:30

2011-03-02 14:36:30

2017-05-10 06:42:29

بردی از یادم

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-06 15:56:36

2014-10-24 22:21:14

2014-10-24 23:19:13

2015-07-26 20:40:44

2012-02-09 14:53:31

2014-05-30 16:37:10

2015-05-05 19:28:45

2013-05-24 01:44:51

2014-02-05 19:07:03

بهار

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-03-16 17:35:17

بهانه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2010-11-30 03:49:55

2011-03-11 00:52:08

2011-03-07 02:11:12

2014-08-11 19:36:20

تولد

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2016-08-08 06:37:55

2016-01-11 21:53:48

2010-10-31 00:47:10

2010-10-31 00:47:20

2010-11-14 03:49:28

2011-04-21 13:49:16

2011-03-02 14:48:08

2011-03-06 16:29:26

2011-03-07 03:19:04

2011-03-06 17:54:41

2014-11-11 04:10:20

درویش

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-11-03 21:29:25

دل تنها

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:43

2011-03-03 00:02:39

2016-11-26 23:10:42

دل دیوونه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:41

2011-03-03 00:14:25

2014-07-02 20:15:27

دنیا

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-07-11 18:21:20

2015-11-08 02:35:29

2011-03-08 00:08:24

راوی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2010-10-31 01:29:06

2010-10-31 01:29:18

2012-09-02 17:34:35

رسوا

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-16 23:31:00

زمونه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:24

2011-03-08 00:32:04

2014-09-08 23:08:04

ساقی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-09-08 23:36:45

2010-10-17 02:57:44

2010-10-17 02:58:00

سال سال

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:37

2011-03-09 01:08:51

2010-10-13 23:53:50

2010-10-13 23:53:40

2013-07-13 20:47:55

سوغات

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-25 01:41:07

2011-07-08 13:29:45

سوگند

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:54

سیاه چشمون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-05 14:33:07

2011-03-10 15:18:49

2011-03-10 01:47:50

شانه هایت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:48

2012-12-13 13:24:37

2014-04-12 15:21:24

2011-03-09 04:53:42

2016-07-17 05:11:38

عالم یک رنگی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:29

2011-03-01 01:11:40

2011-03-01 01:23:01

2019-05-13 05:54:46

2015-07-25 00:21:40

2015-07-25 00:34:17

2011-03-06 16:29:00

2011-03-04 00:58:47

2013-05-31 14:17:24

فریاد

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-26 19:12:47

قصه من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:21

2011-03-04 15:48:58

قلبم گرفت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2010-11-30 05:18:05

2011-10-04 06:37:43

2011-03-06 16:49:29

2010-05-14 05:23:58

2010-09-19 17:13:54

2010-09-19 17:14:20

2009-11-19 05:31:50

گل سنگم

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-25 02:02:39

2010-09-19 17:14:10

2012-03-16 21:16:17

2013-07-24 13:00:00

2011-03-06 18:40:43

2011-03-07 03:40:23

2014-04-07 17:42:03

2012-07-02 04:13:34

نرگس شیراز

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 03:43:32

2011-03-07 03:51:18

2013-06-09 19:45:41

2014-04-12 15:15:54

2016-08-29 01:50:33

2010-11-03 00:49:24

2010-11-03 00:49:16

2011-03-07 15:54:30

2011-03-07 01:40:22


متن آهنگهای هایده

دروغ نگو آینه
که من هنوز جوونم
...
قلبمو با آرزو دوباره در آمیختی
از روزی که اومدی شهرو به هم ریختی
...
با عزیزان درنیامیزد دل دیوانه ام
با عزیزان درنیامیزد دل دیوانه ام در میان آشنایانم ولی بیگانه ام
...
تو که رفتی واسه ی من جای آشتی که نذاشتی
کاش از اول گل عشقو توی قلبم نمیکاشتی
...
تو که رفتی واسه ی من جای آشتی که نذاشتی
کاش از اول گل عشقو توی قلبم نمیکاشتی
...
اول آشناییمون حرفا چه شاعرانه بود
نگاه تو تو چشم من چه پاک و صادقانه بود
...
هنوز روی درختا فقط جای کلاغه
گلا پرپرن ای وای
...
جام بلور خنده روی لبام شکسته
قطره اشک سردی توی چشام نشسته
...
ای دل چو فراغ یار دیدی خون شوای دیده موافقت کن و جیحون شو
ای جان تو عزیزتر نیی از یارمبی دوست نخواهمت ز تن بیرون شو
...
غم اومد که گریون کنه چشمامو نتونست
شب اومد که داغون کنه دنیامو نتونست
...
بازم اشکای چشمام
مثل آب روونه
...
(شب چو دربستم و مست از می نابش کردم
شب چو دربستم و مست از می نابش کردمماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم
...
عشق اگه روز ازل در دل دیوانه نبود
تا ابد زیر فلک ناله مستانه نبود
...
دل من این روزا پاپیچ منهالتماسم میکنه
التماسم میکنه
...
امشب به بر من استُ آن مایه ی ناز
یارب تو کلید صبحُ در چاه انداز
...
در عهد ما ای بی خبران عیش و نوش عمر گذران
شور و حال آشفته سران عزم گرم صاحبنظران
...
ای خداااا , ای خدا , ای خدا
همه چی واسم غریبه
...
سلام سلام سلام سلام
همگی سلام همگی سلام
...
ای یار من ای یار من
ای دلبرو دلدار من
...
به دیدن من بیا مهتاب دراومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
...
این روزا یک دل چون آیینه پیدا نمیشه
اگرم پیدا بشه یار دل ما نمیشه
...
به بهار می طلب کن منشین به کار دیگرکه بسی امید باید که رسد بهار دیگر
بشمر غنیمت ارزان که رسی به روزگاریکه خطا بود نشستن پی روزگار دیگر
...
رفتم رفتم رفتم و بار سفر بستم
با تو هستم هر کجا هستم
...
باده فروش می بده
باده فروش می بده
...
باده فروش می بده
باده فروش می بده
...
یه جا اگه قبله حاجات بود
یه جا اگه جای مناجات بود
...
همه دلا شکسته
تموم لبها بسته
...
اگرباغم ولی همسایه ی مرگ
اگر پاییزی ام از برگ تا برگ
...
منم اون که برای تو میمیرم
نفسم ز خیال تو میگیره
...
بردی از یادم . دادی بر بادم . با یادت شادم
دل به تو دادم . در دام افتادم . از غم آزادم
...
حاشا که منحاشا که من به موسم گل ترک می کنم
من لاف عدل میزنممن لاف عدل میزنم این کار کی کنم)
...
درویشم و دنیا ، واسم یه مشت خاکه
همه دار و ندارم ، فقط یه دل پاکه
...
(در دستگاه سه گاه)
(حمیرا ؛ گوشه مغلوب به درآمد سه گاه)
...
بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته
بزن تار و بزن تار
...
گر نمیدانی بدان اندر دل تنگم خانه کرده
کس نکرده با دلم کاری که غم جانانه کرده
...
بلبلی که خاموش شد
و با رفتن اوقلب دوست دارانش شکست
...
ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی
ای ساکن جان آخر تو کجا رفتیدر خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی
...
بنفشه بنفشه دریا کناروم اومد بنفشه بنفشه
عشق به جویباروم اومد ساقی شرابم ده شراب نابم ده من از چشاش می ترسم از اون لبای سرخش
...
به دیدن من بیا مهتاب در اومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
...
بهار بهار باز اومده دوباره
باز تموم دلها چه بیقراره
...
در بهار زندگی احساس پیری می کنم
با همه آزادگی فکر اسیری می کنم
...
ای قبله من خاک در خانه تو
بی منت می مستم ز پیمانه تو
...
ای قبله من خاک در خانه تو
بی منت می مستم ز پیمانه تو
...
مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد
حتی باغبون نفهمید ... که چه آفتی به من زد
...
پاییزه ،پاییزه تو گل خونه چشمای سیات گل ریزه،گل ریزه
برگای گل امید منه کم کم میریزه
...
زاهد ظاهرپرست زاهد ظاهرپرست
از حال ما آگاه نیست
...
تو تنهایی قلبم یه شب نقش تو افتاد
مثل اینکه خداوند تو و عشقو به من داد
...
آه ای خدا کمک کن
من بی صدا نمونم
...
وقتی که از تو دورم
آب واسه من میمیره
...
هنوز به یاد خونه . همه دلامون خونه
هرگز باور نداشتیم . دنیا اینجور بمونه
...
هنوز تو این زمونه، دل من و تو خونه
هرگز باور نداشتم، دنیا اینجور بمونه
...
تنها با گلها گویم غمها را
چه کسی داند ز غم هستی چه به دل دارم
...
غمت در نهانخانه دل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند
...
خودم تنها ، تنها دلم چو شام بی فردا دلم
چو کشتی بی ناخدا به سینه ی دریا دلم
...
تو چشمون سیاهم تو نگاه کن
به رخسار چو ماهم تو نگاه کن
...
تو که نیستی از خودم بیخبرم
کی بیاد و کی بشه همسفرم
...
تو چشمون سیاهم تو نگاه کن
به رخسار چو ماهم تو نگاه کن
...
تولد، تولد
تولدت مبارک
...
برگرد عزیزم که مرا هم نفسی نیستدر خونۀ ویرونۀ دل بی تو کسی نیست
نه یادی ز کسی میکنه نه بی تو هوسی میکنهدل دیوونه ای که زدی شکستیش
...
وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی
عاشق عشق میشم می پرستم میکنی
...
به دیدن من بیا مهتاب در اومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
...
چه کنم و چه کار کنم تو منو نشناختی تو ببین به کی به چی عشق منو باختی
برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست اونقده از تو دور شدم که دیگه بیدات نیست
...
چین اگه از زلفای من وابشهیواش یواش رو گونه پیدا بشه
چین اگه از زلفای من وابشهیواش یواش رو گونه پیدا بشه
...
گرچه مستیم و خرابیم چه شبهای دگر
باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر
...
من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم
...
حیف حیف که عمرم
به پای تو هدر شد
...
خوردم قسم تا بعد از این
با چشم باز عاشق شوم
...
خرابی و خراباتی همه شب زنده دار امشب
همه عاشق همه مجنون
...
بر سر آنم که گر ز دست برآیددست به کاری زنم که غصه سرآید)
(بر سر آنم که گر ز دست برآیددست به کاری زنم که غصه سرآید)
...
هر کوچه به کوچه هر خونه به خونه
هر کوچه به کوچه هر خونه به خونه
...
علی ای همای رحمت
علی ای همای رحمت
...
می دونستی که خاک ، فرش منه ،
رفتی نموندی
...
وقتیکه قهری با من ندیدنت آسون نیست
قصه غم که میشی شنیدنت آسون نیست
...
دو تا کفتر بودیم همخون و آواز
شبا در لونه و روزا به پرواز
...
سحرا وقت دعا
من به پرباری ابرم
...
خودم تنها ، تنها دلم چو شام بی فردا دلم
چو کشتی بی ناخدا به سینه ی دریا دلم
...
امیدا توی دلم غصه ای بی حساب شده
قصه اومدن تو دیگه یه کتاب شده
...
دل دیوونه ای دل
ای بی نشونه ای دل
...
غم که با شادی هم آغوشی نداره
گریه کن گریه که خاموشی میاره
...
عشق که بر در میزنه روی دلی پر میزنه
قلبو هراسون میکنه د یده رو گریون میکنه
...
شبا همش به میخونه میرم من
سراغ می و پیمونه میرم من
...
دلای عاشق
(بیا که هایده از غم ترانه میخواند
...
دلم میخواد که روزی صد هزار بار
بهت بگم دوست دارم عزیزم
...
دلم انداره ی دنیا
غم دنیا تودلم
...
وقتی که از تو دورم
آب واسه من میمیره
...
گفتی ستاره ها که روشن شدن
پرنده ها به لونه باز اومدن
...
وقتی عاشق شوی راز دل تو گفته نتونی
وقتی عاشق شوی راز دل تو گفته نتونی
...
راضی مشو که عشقمو کور کنی
نور باشی و شب منو بی نور کنی
...
آورده خبر راوی . کو ساقر و کو ساقی
دوری به سر اومد . از او خبر اومد
...


...
مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمدهدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد
عارفی کو که کند فهم زبان سوسنتا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد
...
بعد عمری بی وفایی
با رقیبان آشنایی
...
روزای روشن خداحافظ
سرزمین من خداحافظ
...
زمونه ای شده که کس وفا نداره
شراب کهنه مستی و صفا نداره
...
تو نیمه راه زندگی
دل من پر خونه
...
وقتی تو هستی . آسمون پر از نوره
غم از قلبم هزارون ساله دوره
...
خدایا . خدایا
خدایا توی دنیای بزرگت پوسیدیم که
...
غصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه پیر نمیشه تو دنیا کسی که شوخ و شنگه
دو رنگ نباش با هیچکس که دنیا رنگوارنگه
...
ندانم ندانی کجایم کجایی کجایی
گمونم به کام تو هم ریخته زهر جدایی جدایی
...
تو ای ساغر هستی به کامم ننشستی
ندانم که چه بودی ندانم که چه هستی
...
سلام من به تو یار قدیمی
منم همون هوادار قدیمی
...
هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه
هرگز باورنداشتیم دنیا این جور بمونه
...
آمدی آمدی تو این همه پریشونی هام
تا بدونی هنوز یه دل شکسته باوفام
...
کلید قلبمو دادم بهت
گم نکنی سر به هوای من
...
جدائی از حد که بخواد بگذره
فاصله بین ما یه دیوار میشه
...
کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه
عاشق دیوونه در این آرزو پیر بشه
...
سلام ای بهترینم
هنوز عاشق ترینم
...
وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد
انگار نه از یه شهر دور . که از همه دنیا میاد
...
به چشمای تو سوگند
که عشقت واسه من رنگ جنونه
...
سیاه چشمون چرا
تو نگات دیگه اون همه وفا نیست
...
حالا میگن همه راست میگن همه
دربدرم کردی تو کردی
...
سر به روی شانه های مهربانت میگذارم
عقده ی دل می گشاید، گریه ی بی اختیارم
...
سفره عشق
جدایی از حد که بخواد بگذرهفاصل بین ما یه دیوار میشه
...
باده فروش می بده
باده فروش می بده
...
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
...
یه امشب شب عشقه
همین امشبو داریم
...
من میخوام به خونه خدا برم
اگه میخونه نرم کجا برم
...
قلبمو با آرزو دوباره در آمیختی
از روزی که اومدی شهرو به هم ریختی
...
حالا میگن همه راست میگن همه
دربدرم کردی تو کردی
...
شکست عهد منو
شکست عهد منو گفت هرچه بود گذشت
...
سحرا وقت دعا
من به پرباری ابرم
...
آهای دنیا نگاه کن ببین عاشقترینم
تو عاشقای دنیا کلام آخرینم
...
تو ی عالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگی
بازم از اون نگات پیداست که با من به سر جنگی بازم از اون نگات پیداست
...
تو مقدسی مثل عبادتمتو رو دوست دارم مثل سعادتم
به تو محتاجم و احتیاج من
...
عروسک جون فدات شم
تو هم قلبت شکسته
...
خدایا خدایا چه تنها و درمانده ام
غریبی ز هر درگهی رانده ام
...
عسل چشم نگام کن شیرینه نگاهت
عسل چشم چه بر دل میشینه نگاهت
...
من اسیر درد اون افسانه پر کشیدنه
من کویر و اون به زیبایی خوشه چیدنه
...
غصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه
پیر نمیشه تو دنیا کسی که شوخ و شنگه
...
فدات بگردم من دلم گرفتاره اگه میشی یارم فقط بگو آره
تو یار من باشی وای چه عالمی داره تو یار من باشی وای چه عالمی داره
...
امیدم را مگیر از من خدایا خدایا خدایا
دل تنگ مرا مشکن خدایا خدایا خدایا
...
(بر خاطر ما گرد ملالی ننشیندآیینه صبحیم و غباری نپذیریم
ما چشمه نوریم بتابیم و بخندیمما زنده عشقیم نمردیم و نمیریم)
...
مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد
حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد
...
قلب منه که پیش تو
سنگ صبور بی وفا
...
یه جا اگه قبله حاجات بود
یه جا اگه جای مناجات بود
...
کجابرم خدایا به کی بگم غمم راکه غم زبونمو سوزونده
چرا به لب بیارم که آتش درونمتا استخونمو سوزونده
...
هر چه گشتیم در این شهر
هر چه گشتیم در این شهر
...
از ازل خدای عالم خاک ما سرشته با هم
در دل کتاب هستی نام ما نوشته با هم
...
کجا برم خدایا به کی بگم غمم را که غم زبونمو سوزونده
چرا به لب بیارم که آتش درونم تا استخونمو سوزونده
...
تو مکه عشقی و من عاشق رو به قبلتم من اولین قربونی عیدای فطر کعبتم
میمیرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم میمیرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم
...
اگه از پرنده پرواز و بگیرن
چی می مونه؟
...
غروبا وقتی که خورشید آفتاب و رنگ می زنه
غم تو جون می گیره باز دلمو چنگ می زنه
...
گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم
...
روزی که ما به هم آشنا شدیم چه خوب بود
مثه این روزا نبود یه روز بی غروب بود
...
دل آرامی یا بلای منی
قبله عشقی یا خدای منی
...
اون که یه روزی وحشت جدایی
قلبشو تو سینه ز غم میلرزوند
...
مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه
غم با من زاده شده منو رها نمیکنه
...
با غرور بی دلیلت منو آزار نده
به من خسته و بی حوصله . هشدار نده
...
تو که خوبیت همه جا شهره شهره
چرا کارت همیشه نازه و قهره
...
مهربون من بهار منه هستی منه
من کویر و اون به زیبایی خوشه چیدنه
...
صدای پای گل میاد، وا می شه چشم گلدون
ابر بهاری می خونه شعر بلند بارون
...
به دیدن من بیا مهتاب در اومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
...
به صبح نیمه روشنی
که زد طلوع عشق ما
...
خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلمچوکشتی بی ناخدا به سینه دریا دلم
به سینه دریا دلم
...
سلام ای بهترینم
هنوز عاشقترینم
...
نا مهربونی
نمیخواهی بدونی گذشته بر نگشته
...
چه کنم چی کار کنم تو منو نشناختی
تو ببین به کی به چی عشق منو باختی
...
ای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه
در میکده غافل در مدرسه عاقلدر صومعه عابد
...
وقتی تو هستی . آسمون پر از نوره
غم از قلبم هزارون ساله دوره
...
نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام
...
میخوام امروز همه نگفتنی ها رو بگم
قصه عشق گذشته قصه شادی و غم
...
نوروز آمد پیروز آمد
بهاران پیدا شد ز غوغای بلبلز هر سو می آید صدای پای گل
...
از من نپرس خونه م کجاس
تو اون همه ویرونه
...
برگرد عزیزم که مرا هم نفسی نیست
در خونه ویرونه دل جز تو کسی نیست
...
صدا بزن بهارو تا بباره
برام هوای خاکمو بیاره
...
بی تو هر شب غمتو به خلوت خودم می بردم
خبری از تو نبود و لحظه ها رو می شمردم
...
تو هنوزم گل دست اینو اونی
تو نموندی پیش من با مهربونی
...
شبا همش به میخونه میرم من
سراغ می و پیمونه میرم من
...
خودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستم
عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستم
...
وقتی که من عاشق می شم
دنیا برام رنگ دیگه س
...
بگو یا رب بگو یا رب چه بد گفتم
چه بد کردم
...
یکی را دوست میدارم . یکی را دوست میدارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند
...
یه روز نگاهم میکنی
یه روز جوابم میکنی
...