پرویز وکیلی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-05-14 05:33:28

2010-11-04 03:09:52

2010-11-04 03:09:00

2009-11-19 05:44:19

2015-07-26 20:51:37

2009-11-16 14:01:36

دریاچه نور

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:36

2013-07-13 20:47:55

2009-11-16 14:15:28

2010-11-04 03:09:22

2010-11-04 03:09:28

2010-04-04 05:02:10

دل دیوانه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-05 15:15:04

2009-11-16 14:03:13

2013-07-13 20:47:55

2010-11-04 03:10:40

2010-11-04 03:10:44

2011-03-24 23:29:30

2010-05-14 05:20:01

2009-12-05 05:19:15

شکوفه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-02 22:19:15

قصر صدف

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:18

2011-03-24 13:18:37

2014-05-27 22:17:11

2011-11-26 21:56:38


متن آهنگهای پرویز وکیلی

ستاره امشب كسی ندیده
مگر ستاره كجا دمیده
...
رزو دارم چون باد بهاری
پر گشایم از گلستان به سویت
...
دلم می خواست دریا بودم
همه شور و غوغا بودم
...
بغض پائیزی ابرم
بغض یک غروب غمناک
...
خاطرت آید که آنشب
از جنگلها گذشتیم
...
من کیم دریای بی آرام خسته و دیوانه ای ناکام
تو مرا آرام کن آرام خاک ساحل را به سر ریزم
...
پس از این زاری مکن
هوس یاری مکن
...
روزی من وتو ای جان ، همچون کبوترها
سرنهادیم با هم ، در بستر پرها
...
زن زیبا بود در این زمونه بلا
خونه ای بی بلا هرگز نمونه ای خدا
...
درسكوت تیره شب می برم نام تو بر لب
با دل دیوانه خویش سوزم من در آتش تب
...
شكوفه می رقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری
...
مثال تور ماهیها
تار دلم
...
و بیا تا بر قراره دنیا
منو تو به عشق هم بنازیم
...
با نغمه های کاروان
از راه رسیده ساربان
...
مردم از دست تو دیگه بسه دو رویی
یا این رو یا اون رو کوچولو
...
لیلی چه ناله می کنی
امشب بجای می دگر
...
مرد سر گردان این شهرم
همدمی گمگشته را جویم
...
ای بهار جان پرور من
ای می نشاط آور من
...
ما به نیمه ره سرنوشت روزی آخر به هم رسیدیم
لحظه های خوشی بود و ما قصه عشق هم شنیدیم
...