ژیلا مساعد - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2009-12-20 19:59:42

2009-12-20 20:08:49

2010-01-20 04:26:35

2010-03-28 15:44:42

2009-12-20 19:57:46

2010-01-20 04:32:29

2009-12-20 20:17:33

2020-02-14 17:34:48

2009-12-20 20:09:52

2010-01-31 02:56:16

2009-12-20 20:03:46

2009-12-20 20:11:56

2010-01-31 02:58:16

2010-01-20 04:29:37

2009-12-20 20:06:54

2010-01-20 04:23:04

2010-11-05 06:26:05

2014-04-28 22:11:01


متن آهنگهای ژیلا مساعد

از آسمون آبی
تا شبهای مهتابی
...
بچه ها پاييزم
سرد و غم انگيزم
...
يه پرنده يه پرنده
از تو صحرا از رو دريا
...
پرنده باز می خونه
از رو درخت تو لونه
...
دوست دارم هر چی سبزه هر چی آبی
هر چی قرمز و شرابی
...
باد مياد بارون مياد
آب از توی ناودون مياد
...
سفيد رنگ دوستی - سفيد رنگ راستی
سفيد رنگ پاكی - سفيد
...
شبا توی سياهی
ماه در مياد چه ماهی
...
رنگ شفق به رنگ من
آتش سرخ به رنگ من
...
از تو چشمای تو درياها مياد
از تو دستات همه روياها مياد
...
پرنده آواز می خونه
آوازشو خوب می دونه
...
اگه تنها یه ستاره
پر می زد مثل یه شاهین
...