پرویز صبری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-02-06 18:56:04

2011-02-06 18:47:01

2009-12-05 08:54:58

2014-05-20 21:11:21

2011-02-06 18:59:46

2010-11-07 03:32:48

2015-11-10 17:45:27

2011-02-06 18:53:32

2014-04-25 22:02:48

2010-11-05 13:12:14

2015-02-12 17:09:12

2011-02-06 18:39:16

2014-06-11 21:16:28

2010-03-28 16:21:27


متن آهنگهای پرویز صبری

هر چی دارم هر چی داشتم
توی این آبی دریا
...
مات و مبهوت تک و تنها بوی غربت با من و ما
یه تبسم خالی از عشق غرق خواهش یه تمنا
...
دو پرنده دو کبوتر
یار و همسر دوتا همدم
...
تو این عزای بی کسی
با این همه دلواپسی
...
ای ابرمرد ای قلندر
یاور نخلهای بی سر
...