فرهاد شیبانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2009-12-20 20:19:19

2010-09-19 19:57:53

تنگنا

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-14 19:42:05

2010-11-04 03:12:24

2013-08-02 18:19:00

گل گلدون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-12 22:46:47

2009-11-08 16:56:51

2010-11-04 03:12:22

2014-08-05 20:30:59

2013-07-13 20:47:55

نازی ناز کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:14

2011-02-25 15:55:57

2010-12-14 08:00:16

همسفر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-19 14:32:38


متن آهنگهای فرهاد شیبانی

رو پشت بونا
رنگين كمونا
...
دلم از خیلی روزا با کسی نیست
تو دلم فریاد و فریادرسی نیست
...
دختری اونجا نشسته داره گریه می کنه
گلدون یاسش شکسته داره گریه می کنه
...
هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره ست
هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره ست
...
گل گلدون من شكسته در باد
تو بیا تا دلم نكرده فریاد
...
در چشم گلا دره دل شب
دره دل شب
...
نازی ناز کن که نازت یه سرو نازه
نازی ناز کن که دلم پر از نیازه
...
همسفر تنها نرو بذار تا با هم بریم
سرنوشته مون یکی هر دو مون مسافریم
...