سیمین غانم - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


سیب

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-01 02:57:49

سیب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-13 00:00:44

2011-11-25 05:13:48

قلک چشات

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-12 23:39:44

2010-11-04 03:12:24

2013-08-02 18:19:00

گل گلدون

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-12 22:46:47

2009-11-08 16:56:51

2010-11-04 03:12:22

2014-08-05 20:30:59

2013-07-13 20:47:55

2010-03-28 17:42:43

همنفس

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-07 20:12:46


متن آهنگهای سیمین غانم

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
...
تو همونی كه تو رویام تو رو من خواب می دیدم
تو چشات آسمون و آفتاب و مهتاب می دیدم
...
گل گلدون من شكسته در باد
تو بیا تا دلم نكرده فریاد
...
این که مث رهایی یه - گاهی یه قفل قفسه
این کیه این کیه که با من همنفسه واسه من مقدسه؟
...