بابک امینی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-01-18 00:50:30

2015-01-18 01:22:55

2015-03-13 22:47:54

2014-07-28 04:48:49

پاک

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-07-28 21:30:02

2010-09-19 12:12:34

2010-09-19 12:12:52

عاشقم من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:33

2009-11-08 17:04:50

2010-11-04 03:08:16

2010-11-04 03:08:26

2014-06-02 23:17:09

2010-11-09 08:26:10

2015-04-27 04:26:21

2015-06-07 21:34:25

2015-09-14 01:17:36

2015-09-20 03:11:41


متن آهنگهای بابک امینی

از تو که حرف می زنم به یاد تو هرچی می گم ترانه می شه
باغ بی برگی ما گل می کنه ، دریایی از جوانه می شه
...
اگه تو پستوی تنهایی شب
هیچکسی اشکای چشماتو ندید
...
اگه تو پستوی تنهایی شب
هیچکسی اشکای چشماتو ندید
...
عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
...
گریه کنم یا نکنم
حرف بزنم یا نزنم
...
چندتا گل واژه برات گریه کنم
که بسازی شعری از جنس سفر
...
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
...