ریچارد کلایدرمن - ۱۵مورد

ریچارد کلایدرمن در ۲۸ دسامبر سال ۱۹۵۳ در پاریس متولد شد. او که نام اصلیش Philippe Pagès است آلبومهای متعددی روانه بازار کرده که شامل آهنگسازیهایی ازPaul de Senneville و Olivier Toussaint ، باز نوازیه آثار معروف ، تنظیم دوباره برخی از موسیقیهای متن فیلمها و ... میشود.


2011-07-21 13:20:44

2011-07-21 13:37:02

2011-06-15 11:58:46

2011-05-18 11:04:31

2011-07-20 13:59:22

2011-07-20 13:58:52

2013-02-24 23:42:01

2011-05-19 00:30:31

2011-05-18 13:23:51

2011-05-15 03:32:55