کامران رسول زاده - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-06-01 13:40:54


متن آهنگهای کامران رسول زاده

میگذرم بی تو دوباره از خیابونای بی تو
خیس میشن خاطره هامون زیر بارونای بی تو
...
تو که چشمات خیلی قشنگه
رنگ چشمات خیلی عجیبه
...
من زنم همزاد بارون
هم نژاد کوه و تیشه
...
قدم قدم فاصله توست ازم بگیر
اشاره کن فقط بهم بگو بمیر
...
بهم کمک نمی کنه
نوشتن از نبودنت بهم کمک نمی کنه
...
دلم میخواد صدا باشم صدای ماهی ها باشم
بگم حباب بگی حباب دلم میخواد هوا باشم
...
دلم میخواد صدا باشم؛ صدای ماهیا باشم، بگم حباب بگی حباب؛ دلم میخواد هوا باشم
دلم میخواد هوا باشم، از لب تو رها باشم؛ برای داشتن چشمات، دلم میخواد خدا باشم
...