پریسا - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2016-10-21 17:19:36

2010-09-26 00:21:00

2010-11-04 03:15:10

2010-11-19 14:31:43


متن آهنگهای پریسا

آب حیات من است خاک سر کوی دوست
گر دو جهان خرمی است ما و غم روی دوست
...
آسمان هر شب به ماهِ
آسمان هر شب به ماهِ
...
هنگام می و وقت گل و گلشن جانم گلشن
خدا گشته چمن شد
...
همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ی ما
کوه ما سینه ما ناخن ما تیشه ما
...
الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه
که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم
...
الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه
که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم
...
ما مى نروبم اى جان زين خانه دگر جايى
يا رب چه خوش است اینجا هر لحظه تماشايى
...
ما می نروبم ای جان زین خانه دگر جایی
یا رب چه خوش است اینجا هر لحظه تماشایی
...
ای یوسف خوشنام ما
خوش می روی بر بام ما
...
باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم
در من نگردر من نگر بهر تو غمخوار آمدم
...
به حریم خلوت خود شبی
چه شود نهفته بخوانیم
...
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
...
معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید
...
تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو
...
چــشــم تـو خــواب مـیـرود یـا كـه تو ناز میكنی
نـی بـه خــدا كــه از دغــل چشـم فراز میكنی
...
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون
...
شمس و قمرم آمد
شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمدم
...
همه هست آرزویم
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
...
ای چشم تو هم پیمانه
هم سنگ دو صد خون خانه
...
من اگر مستم اگر هشیارم
بنده چشم خوش آن یارم
...
شنیدم ماهی ، وُ هم شاهی
میان دلبران ، بت صاحب ، دلان ، خدا
...
شنیدم ماهی ، و هم شاهی
میان دلبران ، بت صاحب ، دلان ، خدا
...
خم زلف تو دام کفر و دین است
ز کارستان او یک شمه این‌است
...
ای دل و جان عاشقان شیفتهٔ لقای تو
سرمهٔ چشم خسروان خاک در سرای تو
...
چین زلف مشکین را ، چین زلف مشکین را
بر رخ نگارم بین ، بر رخ نگارم بین
...
ای دل و جان عاشقان شیفتهٔ لقای تو
سرمهٔ چشم خسروان خاک در سرای تو
...
به حریم خلوت خود شبی
چه شود نهفته بخوانیم
...
ای روی تو كعبه دلوقوت روان
چون شمع ز غم ، سوختم ای جان جهان
...
بیا ای مونس جانهای مستان
جانهای مستان
...
دل ز عشقت بی خبر شد چون كنم
مرغ جان بی بال و پر شد چون كنم
...
حدیث زهد رها كن كه آن ره دگران است
تو بندگی خدا كن بدان قدر كه توانی
...
عقرب زلف کجت با قمر قرینه
تا قمر در عقربه ، کار ما چنینه
...
خم زلف تو دام کفر و دین است
ز کارستان او یک شمه این‌است
...
ای جهان کهنه را تو جان نو
ای جهان کهنه را تو جان نو
...
از صومعه رختم به خرابات برآرید
گرد از من و سجاده و طاعات برآرید
...
من نمی دانم كه مـن اهل چه ام
یـا كــدامـم، از كـجــایم؟ یا كـه ام
...
ما برفتیم و تو دانی و دل غمخوار ما
بخت بد تا به کجا می برد آبشخور ما
...
ما برفتیم و تو دانی و دل غمخوار ما
بخت بد تا به کجا می برد آبشخور ما
...
ماه غلام رخ زیبای توست ای حبیبم
ماه غلام رخ زیبای توست ای حبیبم
...
گفت معشوقی به عاشق کای فتیٰ
تو به غربت دیده‌ای بس شهرها
...
باز آمدم خرامان تا پیش تو بمیرم
بی تو كجا روم من ای از تو ناگزبرم
...
مطربا نرمک بزن
نرمک بزن
...
من غلام قمرم
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
...
منغلامقمرمغیرقمرهیچمگو
پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو
...
كس نگذشت در دلم تا تو بخاطر منی
یكنفس از درون من خیمه بدر نمیزنی
...
نادیده رخت درغم عشقت شده مشکل
یارب
...
باز آمدم خرامان تا پیش تو بمیرم
بی تو كجا روم من ای از تو ناگزبرم
...
نگارا این همه جور و جفا چیست
دلت بر ما نمی سوزد سبب چیست
...
ساقی بده آن شراب گلرنگ
مطرب بزن آن نوای بر چنگ
...
هرچه کُنی بکُن ، مکُن
ترک من ای نگار من
...
همچو فرهاد و بود
کوه وکنی پيشه ما
...