ناصر رستگارنژاد - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-06-02 23:02:24

2012-05-06 23:26:34

2015-05-05 19:33:00

2010-05-14 05:16:28

مهتاب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:57

مهتاب

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-27 22:33:38

2011-03-19 01:53:07

2009-11-19 05:54:56


متن آهنگهای ناصر رستگارنژاد

دیدی ای تنها امیدم
آنچه که گفتی شنیدم
...
جان تو جان او
جانم قربان او ای
...
یومدی بگی چطوره حالت
منو ببین که داشتم دل به امید وصالت
...
مهتاب . ای مونس عاشقان
روشنایی آسمان . آه مهتاب...
...