منوچهر سخائی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-07-07 00:12:25

2015-07-26 20:44:41

2015-01-28 19:47:18

2015-07-26 20:47:23

2012-12-28 19:15:34

برف

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-30 15:56:12

برف

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-05-04 21:39:11

2016-01-08 21:12:40

2017-05-21 02:16:34

2011-07-10 17:32:36

2019-02-24 18:30:58


متن آهنگهای منوچهر سخائی

بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی
...
باور مکن ای عشق من
باشد مرا یاری دگر
...
روز روشن میره باز شب میرسه
غم میاد به هر دری سر میزنه
...
برف سپید آمد
نرم و سبک رقصان
...
تا آساید ، دل آزارم ، بنشین ، به کنارم بنشین
بنشین ای گل ، به کنارم بنشین ، دل زارم بنشین
...
خانوم خانوما احوال چشات چطوره
چین سر زلف سیات چطوره
...
پاییز از راه رسید دست به عصا و خسته
روی فرشی از برف مهمون ما نشسته
...
پرستوئی شد پرپر زنان رفت
به صحرا های بی نام ونشون رفت
...
اینجا اوجا رو گشتم
پائین و بالا رو گشتم
...
پائیز سر اومد هزاران گل در اومد هزار
دلم دریای خون شد خبر از تو نیومد
...
جوونی هم بهاری بود و بگذشت
به ما یک اعتباری بود و بگذشت
...
دو دستم را بصورت میفشردم
میخواستم اشکهایم را نبینی
...
ای خاطره های رنگ ووارنگ بدرود بدرود
ای کوچه سالخورده و تنگ بدرود بدرود
...
فانوسو روشن گذاشتم توی ایوون
دسته دسته گل گذشتم توی گلدون
...
دخترو قربون اون چشمون مستت
دخترو بردی دلم رو ناز شستت
...
آ تنها دل من
آ خدا دل من
...
همه میگن ای داد بیداد فلانی هم بدامش افتاد
کار دله دلم میخواد
...
خواب میبینم که زیر شاخ پسته
سیتی سماغی فرش انداخته نشسته
...
بیا که گل پابر چین ازره اومد
عروس از در در اومد یا مه اومد
...
فانوسو روشن گذاشتم توی ایوون
دسته دسته گل گذشتم توی گلدون
...
قدیما یادش بخیر دلا هم اشیون بودن
خوشگلا خوشگل ترا یککمی مهربون بودن
...
کالسکه زرینی در فروغ ماه
آهسته شود پنهان در غبار راه
...
غروبا که میشه روشن چراغا
میان از مدرسه خونه کلاغا
...
گل بسر عروس یالادامادو ببوس یالا
گل بسر عروس یالادامادو ببوس یالا
...
لا لا لا گل بادوم
بخواب اروم
...
یادت میاد که اون روز لبه ساحل تو شنها بازی میکردی
سر یه بوسه با هم شرط می بستیم
...
تا سرو گردن ناز تو پیدا میشه
تو کوچه تندو تند پنجره ها وا میشه
...
نصیحت به تو دختر نکن حرفشو باور
رقیبم می خواد از غصه عشق ما بمیره
...
نمکی دوست دارم من نمکی
نمکی میون دخترا تکی
...