رشید بهبودف - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


آلا گز

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-11 17:23:05

2014-04-23 19:12:39

2010-01-05 07:01:41

2009-11-08 17:02:43

آیریلیخ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 02:47:55

2015-02-19 17:13:53

2014-07-30 22:05:16

2014-04-21 18:41:55

2009-12-05 05:05:43

2010-03-19 03:33:58

2010-04-04 05:15:55

2014-08-07 18:45:13

لبلر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 03:35:48


متن آهنگهای رشید بهبودف

دوشر اوسته آلا گز شیرین جانوم آلا گز قارا گز جان آنام دورجانان اولور آنا گز
)آلا گز آی آلا گز یا مان اولور آلا گز )2
...
گجلر فکرنن یا تا بیلمیرم
بو فکری باشیمنان اتا بیلمیرم
...
Konlum senin esirin
qelbim senindin yar, qelbim senindir
...
ﮔﺠﻪ ﻟﺮ ﮔﺠﻪ ﻟﺮ آﻳﺎ ﺑﺎﺧﻮب ﻳﺎر ﺳنی ﻳﺎد اﻳﻠﻤﻴﺸﻢ
ﻟﺐ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻟﺮ
...