حسن لشگری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-09-19 13:53:12

2010-09-19 13:53:26

2019-12-31 03:26:53

2010-10-15 04:44:14

2009-11-08 17:14:47

2009-12-05 05:15:19

نصیحت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:48

نصیحت

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-17 16:21:52

یار کی بودی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:31


متن آهنگهای حسن لشگری

بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
...
بذار تنها باشم تنها بمیرم
دیگه از درد و غم آروم بگیرم
...
آنشب که تو بی من بودی ای گل نازم
با آن بزم طلایی بگو یار که بودی
...