بابک زرین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-12-02 16:11:18

آرامش

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-02-03 21:19:46

2014-11-13 14:31:50

2014-11-17 20:13:51

2012-05-05 21:34:56

سفر

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-06-26 21:06:14

طلوع

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-06-02 22:55:34

2010-11-09 02:30:12

2017-06-17 06:59:47

2017-05-23 04:50:35


متن آهنگهای بابک زرین

کنار تو فقط آروم می شم
پر از دلشوره ام هر جای دیگه
...
آره من عاشقت هستم همیشه
به جز تو کی پناه خونه میشه
...
قصهٔ ما یه سفر بود
یه سفر تا خود رویا
...
پس از آن غروب رفتن
اولین طلوع من باش
...
واسه سفرایی که دیگه نمیریم عکسایی که قسمت نمیشه بگیریم
واسه هر یقینی که توان شک نیست واسه خاطره هایی که مشترک نیست
...
هنوز عاشقانه کنار توام
ترانه ترانه کنار توام
...
شب پر از بهت و سکوته
کوچه ها ساکت و سردن
...
وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران ها
...