اسفندیار منفردزاده - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-04-29 19:31:34

2010-04-04 05:19:23

ماهی خسته من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-12 19:54:47

2014-04-29 19:27:26

مرد تنها

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-17 01:21:56

2009-12-05 09:03:07

2009-11-19 05:51:51

2013-07-13 20:47:55

نیاز

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:21

نیاز

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2011-05-17 14:00:13

2016-12-15 07:44:26

2016-12-28 01:42:10

یه شب مهتاب

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-25 01:10:31


متن آهنگهای اسفندیار منفردزاده

بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک
...
دختری اونجا نشسته داره گریه می کنه
گلدون یاسش شکسته داره گریه می کنه
...
کاشکی تاریکی می رفت فردا می شد
صبح می شد چشمون تو پیدا می شد
...
کوچه‌ها باریک ان، دکونا بسته‌س
خونه‌ها تاریک ان، طاقا شکسته‌س
...
اشاره کن که بشکفم
حتی در این یخ بستگی در این ترانه سوزی و
...
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذرنگی
بوی تند ماهی‌دودی وسط سفره‌ی نو
...
چشای آبی تو مثل یه دریا میمونه
دل خسته منم مثل یه ماهی میمونه
...
در چشم گلا دره دل شب
دره دل شب
...
با صدای بی‌صدا،
مث يه کوه، بلند،
...
تن تو ظهر تابستون و به یادم میآره
رنگ چشم های تو بارون و به یادم میآره
...
والا پیام‌دار، محمد

...
یه شب مهتاب
ماه می‌آد تو خواب
...