آرتوش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-05-13 06:06:41

2014-06-03 16:33:10

2009-12-05 05:17:12

2009-11-16 13:58:08

نفرین

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:16

2011-03-27 13:32:30

2010-04-04 05:07:59


متن آهنگهای آرتوش

چراغ خانه ی من سوت و کور است
ببین راه جدایی ها چه دور است
...
هربوسه ای پژمرده گردد
هرآتشی افسرده گردد
...
آسمان چشم او
آیینه ی کیست
...