Del Bemireh Piano Sheet Music


2015-01-21 17:54:14

Del Bemireh Scent of Yesterday 30
2015-01-18 03:44:09


Del Bemireh
Guiti

چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
خورشید اگه با آسمون قهر کنه
بره قایم شه پشت تور ابرا
ابرا اگه یه پارچه بارون بشن
پرستو ها ریگ بیابون بشن
ستاره ها روی زمین بیفتن
فرشته ها اون بالا گریون بشن
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
دستات اگر حلقه ی زنجیر بشه
نگاه تو تیقه ی شمشیر بشه
خورشید اگر بار سفر ببنده
خنده ی من ناله ی شبگیر بشه
دوست دارم اندازه ی یه دنیا
یه آسمون قدّ تمومه ابرا
قدّ همه ستاره های عالم
یا هر چی هست ماهی تو آب دریا
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
خورشید اگه با آسمون قهر کنه
بره قایم شه پشت تور ابرا
ابرا اگه یه پارچه بارون بشن
پرستو ها ریگ بیابون بشن
ستاره ها روی زمین بیفتن
فرشته ها اون بالا گریون بشن
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
دستات اگر حلقه ی زنجیر بشه
نگاه تو تیقه ی شمشیر بشه
خورشید اگر بار سفر ببنده
خنده ی من ناله ی شبگیر بشه
دوست دارم اندازه ی یه دنیا
یه آسمون قدّ تمومه ابرا
قدّ همه ستاره های عالم
یا هر چی هست ماهی تو آب دریا
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره