Gole Gandom Gol Afshan 2
2010-03-19 03:28:08

Gole Gandom Scent of Yesterday 4
2009-12-05 05:27:58

Gole Gandom Diar 2
2010-05-14 05:17:41

Gole Gandom Piano Sheet Music


2010-11-13 23:13:36

Gole Gandom Sheet Music


Add Sheet Music PDF $3.99

Gole Gandom Sheet Music

2010-11-13 23:23:26
Easy
2010-11-13 23:23:48

Gole Gandom 2 Piano Sheet Music


2010-11-27 20:38:18

Gole Gandom Easy Piano


2014-02-05 20:44:11

Gole Gandom 3 Piano Sheet Music


2014-08-05 20:18:49


Gole Gandom (English: Wheat Flower)
Persian Folk / Mazandaran
Pari Zanganeh

گل گندم شکفته ، گل گندم یار
گل گندم شکفته ، گل گندم یار
می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار

گل گندم یار ، گل گندم یار

آسمون آبی و ماه می درخشد یار ، آسمون آبی و ماه می درخشد یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار

گل گندم ، گل گندم

می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
می چينم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار