Tab


Lyrics by: Jaklin
Shohreh

تب اومدو تب اومد
تب تب تب تب اومد
تب اومدو تب اومد
تب تب تب تب اومد
تب تب تب اومدو
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
رفتو ندید تنهایی
میشکنه غامتم من
ندید که رفت
منو با غم اینجوری همخونه کرد
تب تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
کی گفته بود خدا یکی یار یکی
کی گفته بود شمارش دلدار کی
هرکی که گفته بود دلت خوش
همیشه یارش بود
امید تنها نشدن همیشه دلدارش بود
آخه عاشق شدن یارش بود
تب تب تب اومدو
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب تب اومدو
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب
تب اومدو تب اومد
تب تب تب تب اومد
تب اومدو تب اومد
تب تب تب تب اومد
تب تب تب اومدو
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
رفتو ندید تنهایی
میشکنه غامتم من
ندید که رفت
منو با غم اینجوری همخونه کرد
تب تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
اینو کسی نگفت
این دلو هشیار بکن
تو این زمونه عشقو انکاره کن
کاشکی یکی میگفت
دلو نبازی بچه گونه
اینجا خریدار نداره
قصه ی عاشقونه
عاشق نشی دیوونه
تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
تب تب تب اومد
توی دل من خونه کرد
یار رفتو غصه ی اون
دل منو دیوونه کرد
دلمنو این
دل منو دیوونه کرد