Rashid Khan


Persian Folk / Khorasan
Pari Zanganeh

امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
رشید نیومد للو، دلم می سوزه لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان

رفتی نگفتی للو، یه یاری دارم لو
در شهر غربت للو، دلداری دارم لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان

Rashid Khan from album: Scent of Yesterday 5


Add MP3 $0.99


2009-12-05 08:52:50


Rashid Khan from album: Gol Afshan 2


Add MP3 $0.99


2010-03-19 03:35:05


Rashid Khan from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.99


2010-11-04 03:13:26


Rashid Khan from album: Diar 3


Add MP3 $0.99


2010-10-15 04:52:47


Rashid Khan 2 from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.99


2010-11-14 02:50:46