Khooneh


Lyrics by: Jaklin
Ebi

می خوام برم به خونه به جایی که صفا هس
تو گوشه و کنارش یه عالمه وفا هس
توی نگاه مادر یه عالمه دعا هس
اگه تنها بمونی یه دنیا تکیه گاه هس

می خوام برم به خونه جایی که مال منه
دلیل زنده بودن از عشق زنده بودنه
می خوام برم به خونه که سقفش یه پناهه
تمام گفتنی ها جاشون توی نگاهه

می خوام برم به خونه به جایی که صفا هس
تو گوشه و کنارش یه عالمه وفا هس
توی نگاه مادر یه عالمه دعا هس
اگه تنها بمونی یه دنیا تکیه گاه هس

دعای خیر مادر باشه پشت وپناهم
بگم عزیزترینه نه با حرف ، با نگاهم
دم مغرب تو خونه سر سفره بشینیم
محبت رو بشه تو چشم مادر ببینیم

می خوام برم به خونه به جایی که صفا هس
تو گوشه و کنارش یه عالمه وفا هس
توی نگاه مادر یه عالمه دعا هس
اگه تنها بمونی یه دنیا تکیه گاه هس

هدف رفتن به خونه س پیاده یا سواره
خستگی تو جاده ها دیگه معنی نداره
همه دوریم می دونم ، دور از گهواره هامون
الهی من بمیرم واسه درد دلامون

می خوام برم به خونه به جایی که صفا هس
تو گوشه و کنارش یه عالمه وفا هس
توی نگاه مادر یه عالمه دعا هس
اگه تنها بمونی یه دنیا تکیه گاه هس ..